Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Aftaler som virksomheden laver

Når du som virksomhed laver aftaler med en anden virksomhed, har I aftalefrihed.

Det betyder, at I, under respekt af lovgivningen, frit kan aftale de vilkår der bedst passer jer.

Forskellige slags aftaler

I Købeloven, Funktionærloven, Lejeloven m.v. er der dog en række bestemmelser, som ikke kan fraviges:

 • Købeloven regulerer de regler, du skal følge ved salg af løsøre
 • Funktionærloven regulerer de regler, du skal følge, når du har ansatte funktionærer
 • Lejeloven regulerer, hvad du må som udlejer af lokaler og ejendomme.
 • E-handelsloven og forbrugeraftaleloven regulerer salg af varer og tjenesteydelser på nettet.

Aftaler mellem virksomhed og virksomhed

Indgår du en aftale med an anden virksomhed om samarbejde, salg af ydelser eller andet, bør I udarbejde en skriftlig aftale. Beskriv i aftalen så tydeligt som muligt, hvad I samarbejder om.

Beskriv i aftalen f.eks.:

 • Hvem er parterne i aftalen - husk CVR nr.
 • Aftalens formål
 • Aftalen indeholder følgende områder…
 • Levering – hvor og hvornår?
 • Betaling - hvor meget og hvornår?
 • Definitioner – forstår I det samme ved aftalen?
 • Specielle betingelser, I skal leve op til
 • Garanti – hvor længe og hvor meget er dækket?
 • Hemmeligholdelse og konkurrenceklausul
 • Rettigheder - hvem har rettigheder til hvad?
 • Sikkerhed – forsikringer og aftale betaling
 • Bestemmelser om misligholdelse
 • Aftalens start og ophør
 • Konfliktløsning - hvis det går galt, hvad så?
 • Bilag – tegninger og andre beskrivelser
 • Underskrifter der bevidner aftalen

Aftale uden advokat

I behøver ikke at få en advokat til at udarbejde aftalen for at den er juridisk bindende. Begges underskrift – eller en mail fra begge, der bekræfter aftalens indhold, er tilstrækkelig.

Ved komplicerede aftaler er det dog en fordel at have en advokat med på råd. Advokaten kan sikre, at alle områder er dækket, og måske sikrer advokatens indblanding større respekt for aftalen hos begge parter.

Mundtlig aftale

En mundtlig aftale er også en gyldig aftale – hvis den kan bevises. Har du aftalt noget mundtlig med en partner, så skynd dig at skrive det ned og send en mail for at sikre, at I har forstået den mundtlige aftale ens.

Hvis en mundtlig aftale skal kunne gøres gældende, bør den altså bekræftes skriftligt.


Afbryd aldrig din fjende (konkurrent) når han er ved at lave en fejltagelse.
- Napoleon Bonaparte

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Aftaler som virksomheden laver
Konkurrenceklausul mv.
Salgs- og leveringsbetingelser
Købeloven - salg til forbrugere
Beskyttelse af varemærkerettigheder
Hæftelse for gæld
Om at bruge en advokat
Forsikringer i virksomheden - se hvilke du behøver
Samtykkeerklæring nyhedsbrev
Baggrundsmusik i virksomheden
Ejerbog og ejerregistrering
Anpartsselskab, ApS - fordele og ulemper ved ApS
Holdingselskab - fordele og ulemper ved holdingselskab
Ejeraftale er en aftale mellem ejere i et selskab
Skattefri virksomhedsomdannelse
Selskabsloven
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden