Guide til at starte virksomhed i Danmark

Guide på engelsk og arabisk - start virksomhed i Danmark

Download et 24-siders PDF-dokument om at starte virksomhed i Danmark

Guiden til opstart af virksomhed er udarbejdet på engelsk og arabisk og er lavet til udlændinge, der allerede bor i Danmark. Du kan være kommet til Danmark, fordi du er flygtning, fordi du har forelsket dig i en dansker, fordi du har arbejdet for en dansk virksomhed og blevet her – eller af så mange andre gode grunde.

Work permit i Danmark

Guiden gælder kun for udlændinge, der allerede bor og har fået opholdstilladelse i Danmark. Har du ikke det, kan du læse om at bo og arbejde i Danmark på dette link: Residence and Work Permit (workindenmark.dk)

Denne guide er udarbejdet specielt til vores syriske flygtninge, så de hurtigst muligt kan komme til at føle sig som herre i eget liv.

Download engelsk startguide

Download den engelske udgave af guiden herunder:

Guide to start a business in Denmark - English udgave

Arabisk udgave af startguide

Guiden om at starte virksomhed er oversat til arabisk, så vores syriske flygtninge får nemmere ved at starte virksomhed og blive selvforsørgende.

Guiden beskriver bl.a. de regler, der gælder for virksomheder i Danmark. Den er i øvrigt en kopi af den engelske udgave.

Download arabisk udgave af start virksomhed i Danmark

Integration gennem iværksætteri

At få et arbejde eller blive iværksætter er nogle af de bedste metoder til at blive integreret i et nyt samfund. At være iværksætter er i sin helhed at løse en lang række udfordringer, som bare bliver ved med at komme.

Bor man i Danmark, skal de løses på danske betingelser, og at løse udfordringer giver en dyb forståelse for- og sikkert også undren om, hvordan vi håndterer ting i Danmark.

Man kan kalde det integration gennem aktiv deltagelse i samfundet.


FS-SI-1163158236

Beholder professionel identitet igennem virksomhed

Som iværksætter styrker flygtningen sin faglige identitet og undgår at få "flygtning" som identitet. Man kan bevare sin professionelle identitet som grafiker, forretningsmand eller tandlæge.

At starte egen virksomhed giver styrke, stolthed og respekt på det personlige plan. At starte virksomhed får en til at føle, at man kan forme sit eget liv og skabe værdi til sig selv, sin familie og til det samfund, man lever i.

Lad ikke nogens mening om dig blive din virkelighed.
Les Brown
foredragsholder