Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Registrering af virksomhed – Få et CVR nummer

Danmark er et af de nemmeste steder i verden at ordne formaliteterne ved start af virksomhed dvs. få et CVR nummer.

Gå til Virk og siden Start virksomhed, indtast basale oplysninger og du er virksomhedsejer. Det er helt gratis at starte en enkeltmandsvirksomhed.

Nå du registrerer dig får du automatisk dit momsnummer, hvis du sætter kryds ved "Momsregistrering". Virksomheder der arbejder med sundhedsydelser som fx tandlæger, fysioterapeuter, psykologer mv. skal sætte kryds ved "Lønsumsafgift".

Du skal ved registrering vælge hvilken virksomhedsform, du ønsker:

Enkeltmandsvirksomhed

Skal du starte personligt ejet enkeltmandsvirksomhed, som de fleste iværksættere gør, skal du på Virk.dk finde siden Registrer enkeltmandsvirksomhed. Når siden er åbnet, skal du udfylde dine personlige oplysninger, hvilken type virksomhed du vil starte, om du har ansatte, skal eksportere eller importere m.v.

Har du åbnet Registrer enkeltmandsvirksomhed med dit NemID, skal du blot klikke Send, og alle dine oplysninger sendes til relevante myndigheder.

Du er nu ejer af en personligt ejet virksomhed og du får meget hurtigt dit CVR (Centrale Virksomheds Register) nummer.

Interessentskab – I/S

Et interessentskab oprettes på samme måde som en enkeltmandsvirksomhed. Blot er der i et interessentselskab mere end én ejer. Alle interessentskabets ejere skal indskrives på Startblanketten for I/S og de hæfter solidarisk for interessentskabets gæld.

Det betyder, at hvis en af ejerne har penge i banken eller friværdi i en lejlighed, og de andre ingen penge har, vil ham, der har en formue, komme til at hæfte for en evt. gæld, som interessentskabet måtte oparbejde.

Anpartsselskab – ApS

Et anpartsselskab er en selvstændig juridisk enhed, som kræver 40.000 kr. i startkapital. Du kan selv oprette det, eller du kan få en revisor eller advokat til at gøre det for 2-3.000 kr. Ved et ApS hæfter du alene med den kapital du har skudt ind i selskabet, men banken vil ofte kræve at du kautionerer for selskabets gæld overfor banken.

Skal du stifte selskabet selv, er der forskellige ting, du skal have forberedt. Læs mere om oprettelse af et anpartsselskab og oprettelse af et holdingselskab.

Hobbyvirksomhed

Hvis du laver hobbyprægede virksomhedsaktiviteter, dvs. at du køber eller producerer noget, du sælger videre til kunder, og din omsætning er under 50.000 kr. om året, behøver du ikke at registrere din aktivitet.

Du skal dog stadig betale skat af din fortjeneste. En hobbyvirksomhed skal ikke opkræve moms og kan heller ikke trække moms fra.

Gå til Virk og siden Start virksomhed, indtast basale oplysninger og du er virksomhedsejer.

A-kasse for iværksættere og selvstændige...

Hvorfor stå i en A-kasse, når man er selvstændig?
En A-kasse er en forsikring imod arbejdsløshed der sikrer dig økonomisk.

I Danmark har man mulighed for at modtage forskellige ledighedsydelser, alt efter ens situation, dette gælder også selvstændige.

En af ydelserne hedder dagpenge, dette er den højeste ydelse man kan opnå som ledig, og det er en væsentlig højere sats end kontanthjælp.

Det kræver at man er medlem af en arbejdsløshedskasse, også kaldet en A-kasse.

Så se mere om en a-kasse for selvstændige: Frie.dk

Jamen, jeg er allerede medlem af en anden a-kasse? – Det gør ikke noget, det er nemt nok, Frie opsiger dit medlemsskab og sikrer, at din anciennitet flytter med. Og hvis du har betalt forud får du de penge retur igen.

Så tøv ikke. Se mere her: Frie.dk

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Et godt råd er, at det er mens man går i skole, man skal starte virksomheden. Du får aldrig mere tid, og du får aldrig det samme momentum.
Jesper Hvejsel Stifter og medejer af Firtal Web A/S

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
CVR - Registrering af virksomhed
Årsregnskab - regler for regnskab
Valg af virksomhedsform - fordele og ulemper
Tilladelser ved start af virksomhed
Regler ved fødevarevirksomhed
Lønsumsafgift - momsfrie virksomheder
Virksomhedens navn - må jeg bruge navnet jeg har valgt
Hjælp til Iværksætterselskab - IVS
Find dine Branchekoder
Enkeltmandsvirksomhed er den mest enkle virksomhedsform at oprette og det er gratis
Andre emner:
Kom i gang med markedsføring
Registrering af virksomhed
Administration & Bøvl
Finansiering af start
Succesfulde iværksættere
Socialøkonomisk virksomhed