Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Succesfulde iværksættere

Få indsigt i 5 karakteristika, der kendetegner succesfulde iværksættere, og som du selv kan gøre brug af.

Forskning viser, at der er 5 karakteristika som kendetegner den succesfulde iværksætter – de drejer sig om at udnytte forhåndenværende og tilgængelige ressourcer. Det kan du også blive bedre til.

Ofte giver det ekstra energi, når det går op for en, at man kan nå langt med egne ressourcer.

Midler i stedet for mål

Et fælles grundtræk ved de 5 karakteristika er, at iværksætteren aktivt bruger de midler, han på et givet tidspunkt har til rådighed.

Det er en anden tilgang end den, vi lærer i skolesystemet og hos iværksætterrådgivere. Her er udgangspunktet ofte at man skal sætte et bestemt mål og så forfølge det.
Sætter du dig et mål, er der sandsynligvis mange ressourcer, du mangler for at kunne nå frem til målet.

Manglende ressourcer begrænser ofte ens handlemuligheder.

Tager du derimod udgangspunkt i dine eksisterende midler, kan du altid handle.

Der er forskning bag

Den amerikanske forsker Saras D. Saravethy har undersøgt, hvad der karakteriserer succesfulde iværksættere.
Hun konkluderer efter dybdeinterview med 27 succesfulde iværksættere i USA, at de følger disse 5 principper:

1) En fugl i hånden-princippet

Den succesfulde iværksætter forholder sig altid til, hvad han har i den nuværende situation, og ikke til hvad han kunne have, hvis det hele var lidt bedre. Succesfulde iværksættere tager således udgangspunkt i:

  1. Deres personlighed og evner
  2. Den uddannelse, oplæring og erfaring de måtte have
  3. Det netværk de har, og dem de kommer til at kende

2) Det overkommelige tab

Man siger ofte, at iværksættere skal satse stort for at tjene stort og blive anerkendt. Med det er ikke sådan, succesfulde iværksættere tænker. De planlægger deres drift af virksomheden på en sådan måde, at de stadig kan overleve, hvis der skulle opstå tab eller manglende indtjening.

I stedet for starte med et fuldt og meget dyrt sortiment i en ny topdesignet webshop, så starter man med få varer og en funktionsdygtig og mere beskeden webshop

3) Det vilde patchwork-design

Succesfulde iværksættere samarbejder på kryds og tværs. Samarbejde kan være med til at minimere udgifter, udvikle nye forretningsområder og finde ressourcer til relevante forretningsområder, man ikke selv har kapacitet til at håndtere.

Samarbejdspartnere er venner og bekendte, mennesker man selv opsøger, eller nogen man tilfældigvis møder.

Hjemmesiden Dynamicbusinessplan.com der beskriver, hvordan man laver en forretningsplan, blev først udarbejdet på engelsk. En dag sendte en iværksætterkonsulent fra Paraguay en e-mail og spurgte, hvorfor den ikke fandtes på spansk og sammen med ham, blev den udgivet på spansk.

Det samme skete med den franske og portugisiske udgave. Den kinesiske udgave blev lavet i samarbejde med en tidligere kollega, der har en konsulentvirksomhed i Kina.

4) Limonade-princippet

Den succesfulde iværksætter ved godt, at der ofte sker noget uforudset.
Fremfor at udarbejde alternative planer eller tænke på hvordan han kan undgå det uforudsete, der kan få tingene til at gå helt galt, tager han de udefrakommende forandringer en efter en og arbejder med dem.

Ofte kan en udefrakommende forandring opsamles og give nytænkning i virksomheden.

Amerikanerne bruger udtrykket "Make lemonade", når de står overfor en dårlig sag eller uforudset hændelse. Med det mener de, at man bliver nødt til at finde en god løsning, hvis man pludselig står med en sur citron, der ikke kan spises. Løsningen kan være at drysse citronen med sukker, hælde vand ved få en dejlig limonade.

5) Pilot i eget fly-princippet

De fleste mennesker ønsker at kunne kontrollere deres eget liv, det gælder også for succesfulde iværksættere. De 4 andre principper er med til at øge kontrolmuligheden over ens iværksætterliv.

Når man for eksempel tager udgangspunkt i egne ressourcer, samarbejder med nogen, man kender, ikke satser mere end man har råd til at tabe og ser opståede forhindringer som nye muligheder, kan man øve indflydelse på, i hvilken retning handlinger sker.

Det er nemmere at få en vis indflydelse på udviklingen, når man bruger egne midler, end hvis man styrer efter et mål med mange eksterne ressourcer involveret.

Dette princip kan beskrives som at du er pilot i dit eget fly (din virksomhed) du sætter selv kursen, og du styrer fri af de umiddelbare farer, udenom tordenvejr og under askeskyer. Du flyver aldrig højere, end at du kan finde brugbare landingspladser.

Føl friheden

Hvis du er den person, der gerne vil have alt planlagt og organiseret, vil du være under konstant pres for at opnå det forudbestemte mål. At følge mål og planlægge er en indgroet vane efter mange år i uddannelsessystemet. Og sikkert også i overensstemmelse med de råd du har fået fra iværksætterkonsulenten, bankmanden og revisor.

Tager du i stedet udgangspunkt i dine mange ressourcer og udnytter dem optimalt, når du måske ikke et forudbestemt mål, men rejsen bliver spændende og løsningerne måske mere optimale.

Planlægning er også godt

Er du iværksætter, er fremtiden ofte usikker og uklar og derfor er planlægning efter mål energikrævende.

Men har man rimeligt sikre forudsætninger at rette sig efter, kan planlægning efter mål være den rigtige måde at arbejde på. Vurder derfor selv hvornår planlægning efter mål er den bedste måde at arbejde på.

A-kasse for iværksættere og selvstændige...

Hvorfor stå i en A-kasse, når man er selvstændig?
En A-kasse er en forsikring imod arbejdsløshed der sikrer dig økonomisk.

I Danmark har man mulighed for at modtage forskellige ledighedsydelser, alt efter ens situation, dette gælder også selvstændige.

En af ydelserne hedder dagpenge, dette er den højeste ydelse man kan opnå som ledig, og det er en væsentlig højere sats end kontanthjælp.

Det kræver at man er medlem af en arbejdsløshedskasse, også kaldet en A-kasse.

Så se mere om en a-kasse for selvstændige: Frie.dk

Jamen, jeg er allerede medlem af en anden a-kasse? – Det gør ikke noget, det er nemt nok, Frie opsiger dit medlemsskab og sikrer, at din anciennitet flytter med. Og hvis du har betalt forud får du de penge retur igen.

Så tøv ikke. Se mere her: Frie.dk

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Visioner der ændrer verden udspringer fra indsigt, erfaring, sensitivitet og intuition.
- Søren Hougaard, fra bogen Iværksætterheld

 

Sitemap