Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Hvis du bliver syg som selvstændig

Hvis du bliver syg som selvstændig , udbetaler kommunen sygedagpenge til dig efter 14 dage.

Sygedagpenge

Bliver du syg og kan du ikke arbejde i din virksomhed, kan du få sygedagpenge fra kommunen - hvis du opfylder beskæftigelseskravet. Med mindre du tegner en frivillig forsikring, kan du først få sygedagpenge fra den 15. dag.

Sygedagpenge er 2/3 af minimumsydelse for dagpenge. Du skal have udbetalt dig selv løn ( ca. 18.000 mdr.) forud for sygdommen for at kunne få udbetalt sygedagpenge.

Frivillig sygepengeforsikring

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du tegne en frivillig forsikring. Forsikringen giver dig følgende fordele:

  • Sygedagpenge med minimumsydelsen fra 1. eller 3. sygedag i stedet for fra 15. sygedag
  • Ret til minimumsydelsen i hele sygeperioden, det vil sige også ud over de første 2 uger

Du kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en 9-måneders periode. Inden de 22 uger er gået, foretager kommunen en revurdering af din situation, hvor den tager stilling til, om der er mulighed for at forlænge din sygedagpengeperiode.

Den frivillige forsikring tegnes via Udbetaling Danmark

Sygdom i anpartsselskab

Er du ansat i dit eget selskab, kan du få sygedagpenge som almindelige lønmodtagere.
Læs mere om ejer af et selskab og  sygedagpenge på Virk.dk.

Forsikring for kritisk sygdom og ulykke

Der er forskel på en alvorlig ulykke og en kritisk sygdom. Kritisk sygdom er fx kræft som er langvarig og dødelig. Her dækker en ulykkesforsikring ikke. Bliver du ukampdygtig i din virksomhed vil du og din familie miste indkomst/sygedagpenge efter 22 uger. For at sikre din familie i tilfælde af langvarig sygdom og død skal du tegne en gruppelivsforsikring.

En gruppelivsforsikring giver dig en større engangsudbetaling i tilfælde af kritisk sygdom og et endnu større beløb hvis du dør. Det er en lindring midt i sygdommen at vide, ens familie er økonomisk sikret i tilfælde af død.


Jeg kan godt lide ideen om at arbejde hårdt nu og så tjene mange penge senere.
– Alex Fraiser, iværksætter og studerende

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Hvis du bliver syg som selvstændig
A-kasse når du lukker virksomheden
Barselsorlov som selvstændige
A-kasse for selvstændige
Virksomhedsordningen - skat af overskud
Corporate Social Responsibility - CSR- introduktion
Statsautoriseret revisor eller registreret revisor
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden