4 typer af iværksættere

Er du en af de 4 typer?

Er du ved at starte virksomhed på fuld tid, kan du sandsynligvis identificere dig med en af disse iværksættere:

  1. Den vækstpotentielle iværksætter
  2. Den projektorienterede iværksætter
  3. Livsstils-iværksætteren
  4. Den traditionelle iværksætter

4 typer af iværksættere er dækkende

For at den enkelte iværksætter kan få et mere afklaret forhold til sig selv, og iværksætterkonsulenten kan blive bedre til at vejlede iværksættere, har vi udarbejdet en karakteristik af fire iværksættertyper.


Artiklen bygger på analyse af 100 egne iværksættervejledninger og tidligere udarbejdede analyser af iværksættere.
Vi mener, at de 4 typer iværksættere er dækkende for langt hovedparten af de danske iværksættere i 2021.

Af virksomhedskonsulenterne Henrik Mariendal Andersen og Mogens Thomsen.

Beskrivelsen af de 4 typer iværksættere

Om analysen

Karakteristikken bygger på to analyser og praktiske rådgivningserfaringer med godt 100 iværksættere, som har været til personlig rådgivning på det tidligere VirksomhedsStart & Vækst i Aarhus.

Siden analysen blev lavet for ca. 10 år siden, har forfatterne årligt mødtes og diskuteret, om analysen stadig holder vand. Det gør den, mener de.

Regionale forskelle
I denne undersøgelse er der mange vækst- og projektiværksættere, hvilket sandsynligvis skyldes, at undersøgelsen stammer fra Århus. Lignende forholdstal vil muligvis være gældende for de andre universitetsbyer som København, Odense og Ålborg.

Kom tallene fra Esbjerg eller Viborg, vil der sandsynligvis være en over-vægt af de traditionelle iværksættervirksomheder, da der forholdsvis er langt færre personer med en længerevarende uddannelse i disse regioner.

FS-SI-1191194146
Hårdt arbejde slår talent, når talent ikke arbejder hårdt.
Tim Notke
Kilder

Den ovenstående perspektivering af iværksættertyperne stammer hovedsageligt fra tre kilder:
"Fremtidens Iværksætter" er en analyse foretaget af Huset Mandag Morgen. Analysen bygger på allerede eksisterende kvantitativ statistik, men har kvalificeret denne gennem fokusinterviews med 31 unge  mellem 20 og 30 år. ISBN 87-90275-48-9.
"Iværksætternes kompetencer" udarbejdet af Anne Mette Hjalager, Advance1 for Århus Amt. Analysen bygger videre på observationerne fra Fremtidens Iværksætter og 12 nye interviews, men lægger fokus på læringsprocesser. 119 personlige rådgivninger fra det tidligere erhvervscervice center VirksomhedsStart & Vækst, for personer der alle vil eller har startet virksomhed i perioden 1.april 2001 til 1. januar 2003. Rådgivningerne er foretaget af virksomhedskonsulent Henrik Andersen, som også har struktureret disse vejledninger i forhold til de fire typer, og af virksomhedskonsulent Mogens Thomsen.