Reklamationsfrist og garanti

Som virksomhed bliver du nødt til at sætte dig ind i købeloven, så du ved, hvilke regler du skal følge. Herunder gennemgår vi hovedpunkterne i købeloven:

Reklamationsfrist regler

Kunden kan reklamere over en vare i to år fra leveringstidspunktet. Denne regel er i forbrugerforhold ufravigelig, men kan i B2B fraviges ved aftale. 

Hvis din leverandør kun vil give dig tre måneders reklamationsfrist, har du måske et problem, da du så selv kommer til at betale for rettelse af fejl, du måtte opdage derefter.

Reklamationsfrist eller garanti – hvad er forskellen?

Det er let at forveksle de to begreber reklamationsfrist og garanti.

Reklamation vedrører fejl og mangler ved varen, som har været til stede på leveringstidspunktet. Den største forskel på de to begreber i praksis er, at en garanti "vender bevisbyrden", således at det ikke er køber, der skal bevise, at der forelå en mangel på leveringstidspunktet.

Er der eksempelvis givet en funktionsgaranti ("jeg giver 2 års garanti"), kan køber nøjes med at konstatere, at genstanden ikke virker, hvorefter det er sælger, der evt. skal bevise, at problemerne skyldes kundens fejlagtige håndtering af varen.

Mangelbegrebet – hvad definerer en mangel ved et produkt?

Mangel i købelovens forstand kan være mange ting, og købeloven giver kun en generel beskrivelse af mangelbegrebet. 

Overordnet set siger købeloven, at salgsgenstanden skal leve op til det, der er aftalt – både med hensyn til art, mængde, kvalitet og andre egenskaber.

Mangelbeføjelser – hvad kan man gøre ved mangler ved et produkt?

Købeloven siger også, hvad en køber kan forlange, hvis der er en mangel ved det produkt, han har købt. Køberen kan for eksempel:

  • Kræve omlevering
  • Kræve afhjælpning
  • Hæve købet
  • Kræve et passende afslag i købesummen

Som udgangspunkt kan forbrugeren i første omgang dog kun vælge mellem omlevering og afhjælpning.

Der skal være tale om en væsentlig mangel, før købet kan hæves, eller der kan kræves afslag i købesummen.

kontakt_blomsterhandler (1)
En person, der aldrig lavede en fejl, prøvede aldrig noget nyt.
Albert Einstein