Bogholder

Orden i dine regnskabsbøger/dit online regnskabsprogram

En bogholder holder orden i dine regnskabsbøger/dit online regnskabsprogram. Bogholderen registrerer dine bilag i dit regnskabsprogram.

Navnet bogholder stammer fra den tid, hvor regnskab blev udført i bøger, og den der lavede bogføring blev kaldt bogholder. 

Bogholders arbejdsopgaver

Bogholderen i dag laver det samme arbejde som før i tiden, men nu bruger hun online regnskabsprogrammer til bogføring.

En ansat bogholders arbejde er bl.a. at:

 • Kontrollere, om regninger og bilag har den rette kvalitet
 • Kontrollere, om regninger er på det rette beløb, og om virksomheden har købt det pågældende produkt
 • Sende regninger ud
 • Rykke på ikke betalte regninger
 • Indtaste regninger og bilag i regnskabsprogram – lave bogføringen
 • Lave momsindberetning
 • Beregning af løn og skat

Hvis du ikke har en bogholder til at lave dette arbejde, skal du selv udføre arbejdet – for arbejdet skal laves.

Ansætte en bogholder

Om du skal fuldtidsansætte en bogholder til din virksomhed afhænger af mængden af arbejde indenfor bogholderens arbejdsopgaver. 

Har du en mindre virksomhed, vil det sandsynligvis være rigeligt kun at tilknytte en bogholdervirksomhed nogle timer om ugen eller måneden.

Find en bogholder fra Foreningen af freelancebogholdere.

Bogholder eller revisor

Bogholderen er den, der gør regnskabet klar til, at en revisor kan vurdere, om virksomheden har en fornuftig drift. Bogholderen har sjældent den viden, der skal til for at lave skatteregnskab og budgetter.
 
En statsautoriseret revisor eller registreret revisors opgave er:

 •  Møde med pengeinstitut eller anden finansieringskilde
 • Udarbejdelse af budgetter
 •  Start af bogføring
 •  Udarbejdelse af periodebalancer, herunder momsopgørelser
 •  Udarbejdelse af årsregnskaber
 •  Udarbejdelse af selvangivelse
 •  Forhandlinger med SKAT
 •  Revision af regnskabet, hvis det er krævet

Herudover bør din revisor være naturlig sparringspartner i den daglige drift.

En revisor har ofte tilknyttet en bogholder til at udføre bogholderarbejdet.

Husk, enten har du kontrol over pengene eller også har pengene kontrol over dig.
T. Harv Eker
Forfatter og taler