Trin 8: Finansiering af start

I dette punkt i forretningsplanen skal du vise:

  1. At du har et realistisk blik på din finansiering
  2. At du kommer med forslag til at løse finansieringsbehovet

Finansiering betyder blot: "Hvor finder jeg de penge, jeg mangler for at kunne starte min egen virksomhed?" 

Finansieringsbehov

Du identificerer dit finansieringsbehov ved at regne alle de beløb sammen, du skal bruge til at starte virksomhed. Fra det beløb fratrækker du de penge, du selv har. 

Restbeløbet må du ud at finde hos forskellige finansieringskilder.

For at vurdere dit finansieringsbehov skal du have fundet ud af følgende punkter: 

Nødvendig startkapital

I dit startbudget kan du se, hvor mange penge du har brug for, før du overhovedet kan starte din virksomhed. Dette beløb skal du finde frem, da det er en del af dit totale finansieringsbehov.

Nødvendig likviditet

Likviditetsbudgettet viser, om der måned for måned er penge nok til at dække de udgifter, du får. Det største månedlige underskud på likviditetsbudgettet for det første år skal finansieres. 

FS-SI-1185082393

Samlet finansiering

Nogle af beløbene fra dit startbudget blev overført til likviditetsbudgettet. De overførte beløb var dem, der kunne indgå i driftsbudgettet

I startbudgettet vil du også have beløb, der betragtes som investeringer, dvs. større investeringer i f.eks. ovne, inventar, bil, ejendom m.v. Disse investeringer skal også finansieres.

Dit samlede finansieringsbehov vil da være: 

  • Likviditetsbehov + Investeringsbehov = Finansieringsbehov

Download forretningsplan

Gå til download forretningsplan og find skabeloner til budgetter og forretningsplan.

Trin 9: Virksomhedens mission

En af det vigtigste drivkræfter bag virksomheden er visionen. Her viser vi dig, hvordan du finder frem til din. 

Gå til trin 9

Behandel IT-nørder ordenligt, måske kommer du til at arbejde for dem en dag.
Bill Gates,
founder af Microsoft