Økonomistyring i små virksomheder

Har du styr på din økonomi, kan du sove roligt om natten.

Der findes mange lærebøger om økonomistyring, men de er oftest beregnet til større virksomheder og kommer ind på mange forskellige værktøjer til at styre økonomien. 

Økonomistyring er ofte delt op i følgende områder:

Aktivitetsstyring: Hvordan optimerer du bedst dine aktiviteter til at passe til markedet? Sælger du de rigtige produkter til den bedste pris og de bedste kunder? 

Kapacitetsstyring: Udnytter du virksomhedens ressourcer optimalt? Skal du lukke en butik eller opsige en medarbejder?

Likviditetsstyring: Har du styr på din likviditet om 3 måneder, når der skal laves momsafregning?

Finansstyring: Ved finansstyring vurderer du, hvordan virksomhedens kapital er bundet i driftsaktiviteter,bygninger og maskiner. Måske kan du optage et billigere lån, eller måske skal du lægge penge til side for at kunne optage et nyt lån.

Økonomistyring for den helt lille virksomhed

For den helt lille virksomhed kan mindre end ovenstående også gøre det. Basis for al økonomistyring i både store og små virksomheder er et velfungerende system til at udarbejde bogføring og regnskab.

Ved at have et velfungerende system til at lave bogføring og regnskab kender du altid virksomhedens nuværende økonomiske situation. Ud fra den kan du lave økonomistyring.

Værktøjer til økonomistyring

1. Driftsbudget

Lav driftsbudget for de næste 12 måneder. Driftsbudgettet holder du op mod dine regnskabstal. Går det som planlagt, eller går det bedre? 

2. Dækningsbidrag

Sælger du varer, skal du holde øje med dit dækningsbidrag – dit allervigtigste nøgletal.

3. Likviditet

Sørg for, at der er tilstrækkelig likviditet i virksomheden.

4. Kalkulerer dine priser

Kalkulerer du dine priser korrekt, så du kan tjene penge?

5. Sælg mere

For små virksomheder er det ofte manglende salg, der er årsagen til dårlig økonomi. Kom derfor i gang med mere salg

6. Nøgletal

Når du har udarbejdet dit regnskab, er der mange nøgletal, du kan vurdere og udforske. Find de vigtigste driftsøkonomiske begreber og nøgletal.

Hvis det går galt

Selvom du laver god økonomistyring, kan det gå galt for din virksomhed. Læs om faresignaler i virksomheden og se, hvad du kan gøre for at ændre på situationen.

EF-RB-914895972
Når et paradime oplever for mange løse ender, er det tiden, at iværksættere slår til.
Søren Hougaard,
fra Iværksætterheld