Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen er en frivillig ordning

Virksomhedsordningen kan du benytte ved udarbejdelse af skatteregnskabet for en personligt ejet virksomhed. Bemærk ordet kan, som modsætning til skal. Virksomhedsordningen er en frivillig ordning, som man kan vælge at benytte, hvis det er en fordel rent skattemæssigt – typisk for at undgå at betale topskat. 

Virksomhedsordningen bryder med hovedreglen om, at man som personligt erhvervsdrivende beskattes af virksomhedens overskud (”indtægter minus omkostninger”) og ikke kun af den del af overskuddet, der er hævet til privatforbrug.

Brug revisor til virksomhedsordning

Virksomhedsordningen er kompliceret at arbejde med, så de fleste, der bruger ordningen, har derfor revisorbistand til skatteregnskabet. Denne artikel beskriver hovedprincipperne i ordningen. Vi kommer ikke til at gå i detaljer, da det i så fald bliver en for omfattende og teknisk artikel. 

Princippet i virksomhedsordningen – forskel på virksomhed og privatøkonomi

Som udgangspunkt beskattes en personligt drevet virksomhed af virksomhedens overskud, uanset om dette er overført til privat forbrug. I virksomhedsordningen derimod laver men et kunstigt, regnskabsmæssigt skel mellem virksomheden og privatøkonomien. Skellet er kunstigt, fordi det ingen juridisk betydning har. Betydningen er udelukkende skattemæssig og regnskabsmæssig. Kun den del af virksomhedens overskud, der hæves ud af virksomheden, beskattes som overskud med normal personskat. Den del af overskuddet, der forbliver i virksomheden, beskattes med en lavere skattesats. Denne skattesats er normalt den samme som selskabsskatten, der er 22 %.

Virksomhedsskatten er foreløbig – sådan fungerer det

Hvis man i år 1 tjener mere, end man hæver til privat forbrug, beskattes forskellen med virksomhedsskat. Hvis man så i år 2 hæver mere, end man tjener, skal man betale fuld personskat af det hævede beløb, samtidig med at den tidligere betalte virksomhedsskat refunderes.

Virksomhedsordningen kan hermed, hvis den bruges rigtigt, udjævne den skattepligtige indtægt mellem ”gode” og ”dårlige” år.

Eksempel på brug af virksomhedsordningen

  • En virksomhed tjener i år 1 700.000 før skat.
  • Indehaveren har hævet 500.000 til sig selv og til at betale skat.
  • De 200.000. der er tjent, men ikke hævet, står på virksomhedens bankkonto.
  • Indehaveren skal betale fuld personskat af de 500.000
  • Virksomheden betaler virksomhedsskat (22%) af 200.000

Dermed undgår virksomhedsejeren at betale topskat af sin personlige indkomst.

Året efter går virksomheden dårligt – og det betyder penge sparet

Overskuddet er det følgende år på kun 200.000.

  • Men indehaveren hæver alligevel 400.000 ud af virksomheden.
  • Indehaveren skal i det tilfælde betale fuld personskat af 400.000, men får samtidig den betalte virksomhedsskat på 22 % af 200.000 retur.

Samlet set har virksomhedsordningen i eksemplet bevirket, at virksomheden sparer topskat (15%) af 200.000, fordi beskatningen af dette beløb er ”flyttet” fra det ene år til det andet.

EF-PV-1273018971
Virksomhedsordningen kan hermed, hvis den bruges rigtigt, udjævne den skattepligtige indtægt mellem ”gode” og ”dårlige” år.
Startupsvar.dk