Administration af løn

Få styr på administrationen af løn til medarbejderne.

Ansætter du én eller flere medarbejdere, har du pligt til at føre lønregnskab. Det er ikke så lige til, og du skal bruge hjælp til det.

Lønadministration indebærer, at du skal tilbageholde flere forskellige slags skat, ATP m.v. i dine medarbejderes løn. Endvidere skal du beregne og beskatte feriepenge.

Hvis blot du har en enkelt medarbejder, skal du tage højde for en lang række forhold i lønregnskabet. Har du fået 3-4 medarbejdere, og laver du stadig løn på et regneark, vil du nemt kunne spare en hel dags arbejde ved hver lønudbetaling, hvis du anskaffer dig et lønsystem.

Vi vil ikke gennemgå alle tænkelige detaljer i lønberegningen, men nøjes med et enkelt eksempel.

Eksempel på lønadministration - lønberegning og lønseddel.

Du har ansat en medarbejder på timeløn. Medarbejderen skal i april måned have løn for 160 timer á 150 kr. Du skal tilbageholde ATP, beregne AM-bidrag og A-skat.
Restbeløbet – nettolønnen – udbetales til medarbejderen som løn. Medarbejderens trækprocent er 40, og det månedlige fradrag er 4.000 kr.

Lønseddel
Medarbejderens lønseddel kommer til at se nogenlunde således ud:
Lønseddel

 

Regler for ATP-bidrag, AM-bidrag og A-skat af feriepenge

For hver krone, der tilbageholdes hos medarbejderen i ATP-bidrag, skal du selv betale to. Du skal dermed i eksemplet betale kr. 180 kr. i "arbejdsgiver-ATP-bidrag" på vegne af din medarbejder.

Endvidere skal du beregne AM-bidrag og A-skat af feriepengene. Disse forskellige former for skat af feriepenge skal beregnes og betales månedsvis, mens nettoferiepengene skal betales kvartalsvis til FerieKonto.

Lønadministration og beregning af feriepenge

Feriepengeberegningen ser i eksemplet således ud:
Feriepenge

Når medarbejderen skal holde ferie, udbetaler FerieKonto beløbet til medarbejderen. De renter, der løber på i mellemtiden, tilfalder FerieKonto.

Regler for løn under sygdom

Bliver en medarbejder syg, er der en række særlige regler omkring sygedagpenge, særligt sygeferiepenge-bidrag i den anledning m.v., som du skal tage højde for i dit lønregnskab.

Indberette udbetalt løn til SKAT

Endelig skal du hver måned for hver medarbejder indberette månedens udbetalte løn til SKAT som såkaldt eIndkomst.

Få hjælp – alt andet giver ikke mening

Alt i alt er lønadministration en særdeles kompliceret sag. Det er de færreste, der kan finde ud af det uden teknisk hjælp af den ene eller den anden art.

Den eneste praktisk gennemførlige løsning er derfor at bruge et lønsystem til at klare din lønadministration.

NZPlaceholderIMG2_2
Gør noget i stedet for at dræbe tid. Fordi tiden dræber dig.
Paulo Coelho,
forfatter