Kendetegn ved succesfulde Iværksætter

Succesfulde iværksættere, hvad kendetegner dem?

Få indsigt i 5 karakteristika, der kendetegner succesfulde iværksættere, og som du selv kan gøre brug af.

Forskning viser, at der er 5 karakteristika, som kendetegner den succesfulde iværksætter. Et fællestræk ved de 5 er, at de drejer sig om at udnytte aktuelle og tilgængelige ressourcer. Det kan du også blive bedre til. Ofte giver det nemlig ekstra energi, når det går op for en, at man kan nå langt med egne ressourcer.

Overordnet tankegang: Midler i stedet for mål

Et fælles grundtræk ved de 5 karakteristika er, at iværksætteren aktivt bruger de midler, han på et givet tidspunkt har til rådighed.

Det er en anden tilgang end den, vi lærer i skolesystemet og hos iværksætterrådgivere. Her er udgangspunktet ofte, at man skal sætte et bestemt mål og så forfølge det. Sætter du dig et mål, er der sandsynligvis mange ressourcer, du mangler for at kunne nå frem til målet.

Med andre ord: Manglende ressourcer begrænser ofte ens handlemuligheder. Tager du derimod udgangspunkt i dine eksisterende midler, kan du altid handle.

Der er forskning bag de 5 karakteristika

Den amerikanske forsker Saras D. Saravethy har undersøgt, hvad der karakteriserer succesfulde iværksættere. Hun konkluderer efter dybdeinterview med 27 succesfulde iværksættere i USA, at de følger disse 5 principper:

Føl friheden

Hvis du er den person, der gerne vil have alt planlagt og organiseret, vil du være under konstant pres for at opnå det forudbestemte mål. 

At følge mål og planlægge er en indgroet vane efter mange år i uddannelsessystemet. Og sikkert også i overensstemmelse med de råd, du har fået fra iværksætterkonsulenten, bankmanden og revisor.

Tager du i stedet udgangspunkt i dine mange ressourcer og udnytter dem optimalt, når du måske ikke et forudbestemt mål, men rejsen bliver spændende og løsningerne måske mere optimale.

FS-SI-1175081913

Men planlægning er også godt

Er du iværksætter, er fremtiden ofte usikker og uklar, og derfor er planlægning efter mål energikrævende.

Men har man rimeligt sikre forudsætninger at rette sig efter, kan planlægning efter mål være den rigtige måde at arbejde på. Vurder derfor selv, hvornår planlægning efter mål er den bedste måde at arbejde på.

Visioner der ændrer verden udspringer fra indsigt, erfaring, sensitivitet og intuition.
Søren Hougaard
forfatter til bogen Iværksætterheld