Lønsumsafgift

Lønsumsafgift i stedet for moms

Når du sælger momsfri ydelser, skal du som hovedregel betale lønsumsafgift i stedet for moms.Lønsumsafgift er en mindre afgift, du skal betale af den samlede sum af løn i virksomheden.

Hvem betaler lønsumsafgift?

Det gælder f.eks. fysioterapeuter, hyrevognmænd, undervisere, læger og alternative behandlere, som lever op til SKATs uddannelseskrav.

Du skal registrere virksomheden for lønsumsafgift, når det er tydeligt, at grundlaget for at beregne lønsumsafgiften overstiger 80.000 kr. over en periode på 12 måneder.

Grundlag for beregning af lønsum

Når du skal finde virksomhedens lønsum, medregnes enhver form for løn, som virksomhedens ansatte har erhvervet inkl. tillæg – uanset om de indgår i lønnen eller ydes særskilt.

Lønsumsafgiften varierer afhængigt af hvilken type virksomhed, der er tale om. Der er 4 metoder, som lønsumsafgiften beregnes ud fra. Dem kan du læse mere om på skat.dk.

Lønsumsafgiftssatser varierer fra 3,54% til 15,3% 

Regnskab til beregning af lønsumsafgift

Du skal føre et regnskab, så du kan opgøre den lønsumsafgift, som du skal angive og betale til SKAT. Regnskabet skal samtidig give SKAT mulighed for at kontrollere, at din lønsumsafgift bliver rigtigt beregnet.

På SKATs hjemmeside kan du læse mere om lønsumsafgift.

FS-RV-1175421886
Succes er bare udtryk for held. Bare spørg alle dem der fejler.
Earl Wilson
afdød amerikansk journalist