Momsindberetning/momsafregning

Indberetning til SKAT

Momsindberetning vil sige, at du indberetter den moms, du har indsamlet i en given periode, til SKAT via deres hjemmeside.

Momsindberetning skal være indbetalt til SKAT på en bestemt dag. Dagen afhænger af, hvor gammel din virksomhed er, dens størrelse og dens type.

Momsindberetning for nye virksomheder

Har du lige startet en enkeltmandsvirksomhed, skal du lave momsindberetning/ momsafregning hvert kvartal. 

Har du indsamlet moms i fx januar, februar og marts, skal momsindberetning ske senest den 1. juni – dvs. to måneder efter afslutning af kvartalet.

For at finde ud af, hvor meget moms du har indsamlet, og hvor meget du har givet ud, skal du have ajourført dit regnskab med udgangen af et kvartal. 

Brug et regnskabsprogram til dette, eller få hjælp fra en bogholder eller et revisionsfirma.

0 (nul) moms momsafregning er nemt

Hvis du i en momsperiode ikke har haft aktiviteter, og derfor heller ikke har moms at indberette, skal du alligevel fortælle SKAT at du ikke har haft aktivitet. 

Det gør du ved 0 indberetning af moms

Bøder hvis du ikke laver eller laver for sen momsindberetning

Hvis du glemmer eller kommer for sent med momsindberetning, koster det en bøde på omkring 1.000 kr. første gang, stigende til 2.000 kr. 3. gang.

 

Sådan laver du momsindberetning

Log på TastSelv Erhverv

  • Vælg Indberet moms.
  • Vælg den momsperiode, du vil indberette for.
  • Vælg Nul Indberet, hvis din virksomhed ikke har haft nogen aktivitet i perioden.
  • Du skal udfylde alle felter markeret med en stjerne (*). Du kan få hjælp ved at vælge de gule spørgsmålstegn ud for de enkelte felter.
  • Vælg Tilbage, Slet eller Godkend. Slet er kun aktiv, hvis du er inde for at rette en allerede eksisterende angivelse inden kl. 16 samme dag.
  • Vælger du Godkend, får du vist et kvitteringsbillede. Her kan du se, hvor meget du skal betale eller have tilbage.
  • Hvis du skal betale, vil du på kvitteringsbilledet få mulighed for at vælge fortsæt.
  • Log af TastSelv.
EF-RB-1156875801
Tro er at tage det første skridt uden at du kan se hele trappen.
Martin Luther King, Jr.