Ansætte en funktionær

Hvad skal du være opmærksom på?

Hvis du som virksomhedsejer skal ansætte en funktionær, skal du som arbejdsgiver følge reglerne i funktionærloven.

Funktionærloven indeholder regler, der beskytter din medarbejder på væsentlige områder som opsigelse, sygdom, graviditet m.v. Loven begrænser din handlefrihed, men til gengæld giver den nogle klare regler at holde sig til.

Hvem er funktionær?

I Funktionærlovens § 1 kan du se, hvilke grupper af ansatte loven omfatter:

  • Handels- og kontormedhjælpere, der er beskæftiget ved køb/salg, ved kontorarbejde eller dermed ligestillet lagerekspedition. Det er f.eks. butiksassistenter, sælgere, ejendomsmæglere, bankansatte og receptionister.
  • Personer, der er beskæftiget med teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværksmæssig eller -fabriksmæssig art, og andre medhjælpere, som udfører et arbejde, der kan sidestilles hermed. Det er f.eks. tekniske tegnere, konstruktører, reklametegnere, laboranter og maskinteknikere.
  • Personer, hvis arbejde overvejende er af den ovenfor nævnte art.  Det er f.eks. klinikassistenter, fysioterapeuter, dyrlægeassistenter og tandlæger.
  • Personer, hvis arbejde udelukkede eller i det væsentlige består i at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde. Det er f.eks. ledere, mellemledere, formænd, værkførere og forretningsførere.

Selvom du ansætter en person, der ikke er omfattet af Funktionærloven, kan du vælge at ansætte vedkommende på funktionærlignende vilkår.

Kan du fravige funktionærloven?

Funktionærloven er en lov, der har til formål at beskytte medarbejdere, der er funktionærer. Derfor kan loven som hovedregel ikke fraviges.
Når du ansætter en funktionær, er det dog muligt at aftale prøvetid i begyndelsen af ansættelsen, og dermed har du mulighed for at se den første tid an.

Læs mere om regler med ansættelse på hjemmesiden Virk.dk

Få professionel hjælp til at ansætte en funktionær

Det kan være en god idé at søge professionel hjælp, inden du ansætter en funktionær, så du undgår ubehagelige overraskelser. I groveste tilfælde kan det nemlig koste dig op til 20 ugers løn pr. ansættelseskontrakt, hvis du ikke opfylder kravene i ansættelsesbevisloven.

Her kan vi anbefale dig et medlemskab af Frie Selvstændige, som bl.a. giver dig fri adgang til deres personalejuridiske hotline.

Du kan også downloade juridiske skabeloner til fx ansættelseskontrakter for funktionærer, så du er helt sikker på at få det hele med og opfylde funktionærlovens regler.

Den normale timeløn til en advokat ligger på mellem 1.000 og 2.500 kr. Et medlemskab af Frie Selvstændige koster kun 95 kr. pr. måned, hvis du er medlem af A-kassen Frie (ellers 159 kr.). Lige nu får du de første 3 måneder gratis, når du melder dig ind i a-kassen. 

Ud over Azad og Rayan, som er eksperter inden for jura, har Frie Selvstændige i øvrigt også eksperter inden for salg, markedsføring, økonomi og strategi. 

Iværksættere elsker mandag morgen lige så højt, som lønmodtagere elsker fredag eftermiddag.
Martin Thorborg,
dansk iværksætter