Fradrag i skatteregnskabet

Hvad betyder det at "trække fra"?

Vær opmærksom på, at der er stor forskel på et skatteregnskab og et momsregnskab.

At "trække fra" lyder jo som noget godt. Men hvad betyder det egentlig? Man kan trække en udgift fra i skatteregnskabet. Man også trække noget fra i momsregnskabet – eller, rettere sagt, få noget moms retur.

Det er vigtigt at skelne skarpt – knivskarpt – mellem skat og moms. Læs mere om momsregnskabet, hvis du er i tvivl om moms. 

Fradrag for driftsomkostninger

Grundreglen i skatteregnskabet er, at man kan "fratrække" de udgifter, der er medgået til at "erhverve, sikre og vedligeholde indtægten".

Det betyder på jævnt dansk, at hvis man i sin virksomhed har:

Bruttoindtægter (omsætning) på 800.000 kr.

Udgifter forbundet med driften på 500.000 kr.

Så har man i virkeligheden tjent 300.000 kr. 

Det, man kan "trække fra" i bruttoindtægten, er de udgifter, man har ved at drive virksomheden. Intet mere, intet mindre. Så fradrag er grundlæggende det samme som driftsomkostninger, og jo flere driftsomkostninger, jo mindre tjener man. Så enkelt er det i grunden!

Er fradrag virkelig så enkelt?

Både og. Der er skrevet utallige tykke bøger om skatteregler, og diverse klageinstanser indenfor skattesystemet har i tusindevis af klagesager hvert år. Masser af advokater m.fl. lever af at føre skattesager. Skattevæsenets vejledninger udgives ikke længere i bogform, simpelthen fordi de er for omfattende og ændres hele tiden. Men dette ændrer ikke ved grundreglen – nemlig at det man kan trække fra, er de omkostninger, der er forbundet med at drive virksomheden.

Skatteregler for telefon og computer

Du skal betale skat af 2.600 kr. om året, hvis din virksomhed betaler for din telefon, og du også bruger den privat. 

Det samme gælder, hvis din virksomhed betaler for din internetforbindelse i dit private hjem. Det er stadig kun 2.600, du skal betale skat af, selvom virksomheden betaler både telefon og internetforbindelse.

Forudsætningen for at bruge denne regel er, at udgiften står i rimeligt forhold til den virksomhed, det drejer sig om. Dette kan navnlig give begrænsninger for hobbyvirksomheder. 

Ligeledes følger det af sund fornuft, at teenagebørns telefonudgifter ikke lovligt kan betales over forældrenes virksomhed.

Skatteregler for privat bil

Et andet vigtigt eksempel er, når man bruger sin private bil i virksomheden. 

Den oftest benyttede regel er her, at man kan få kørepenge efter statens takster. Og igen følger det af sund fornuft, at man selvfølgelig kun kan bogføre kørepenge for den kørsel, man rent faktisk har kørt i virksomhedens tjeneste. 

Brug en kørebog til at dokumentere din kørsel. Der findes i dag smarte og enkle kørebøger til smartphones, f.eks. denne kørebog fra CardriveLog.

Afskrivninger – fordeling af udgifter

Afskrivninger betyder, at man under visse forudsætninger skal fordele en udgift – typisk til en firmabil, en større maskine eller lignende – over flere år, i stedet for at "trække udgiften" fra på én gang.

FOR9-1140842029-720 x 730

Andre fradrag i skatteregnskabet

De fleste har – udover driftsomkostninger – forskellige andre fradrag i skatteregnskabet. De almindeligste fradrag, bortset fra driftsomkostninger, er:

  • Renteudgifter
  • Pensionsopsparing
Find noget du kan lide at lave, så kommer du ikke til at arbejde en eneste dag.
Bl.a. Mortada Sarheed