Enkeltmandsvirksomhed

De fleste virksomheder, der startes i Danmark, er enkeltmandsvirksomheder.

Den største årsag til det er nok, at det er meget enkelt at registrere sig. Og hvis der ingen større risiko er forbundet med at drive virksomheden, mener mange, at man lige så godt kan lave sine forretningsmæssige aktiviteter lovlige. 

Og dermed starte en enkeltmandsvirksomhed.

Enkel registrering af enkeltmandsvirksomhed

Hvis du har besluttet dig for, at du vil registrere dig som enkeltmandsvirksomhed, skal du gøre følgende:

Når du har klikket ”OK”, er du indehaver af din egen virksomhed.

Du må ikke registrere dig, hvis…

Hvis du er ledig på understøttelse, eller hvis du modtager kontanthjælp fra kommunen, kan du ikke bare registrere en virksomhed. Gør du det alligevel, vil du miste din offentlige forsørgelse.

Hvis du er på dagpenge, skal du søge din a-kasse om lov til at drive virksomhed som selvstændig bibeskæftigelse eller fritidsbeskæftigelse.

Modtager du kontanthjælp, er det meget vigtigt, at du kontakter din sagsbehandler på jobcenteret, inden du opretter et CVR-nummer.

Får du SU, eller får du slet ingen offentlig forsørgelse, kan du roligt oprette din egen virksomhed.

 

Fordele ved enkeltmandsvirksomhed

Fordelene ved at være en enkeltmandsvirksomhed frem for et iværksætterselskab eller anpartsselskab er bl.a.:

  • Har du underskud i din virksomhed, kan underskuddet trækkes fra din eller din ægtefælles lønindkomst
  • Det er gratis og hurtigt at oprette virksomheden
  • Ingen lovkrav om ledelse og offentliggørelse af regnskab

 

Ulemper ved enkeltmandsvirksomhed

Ulemper ved enkeltmandsvirksomhed i forhold til at drive virksomhed i selskaber:

  • Du hæfter personligt for virksomhedens underskud
  • Du kan ikke få nye ejere ind i virksomheden
  • Har du et meget stort overskud, kommer du til at betale topskat
  • Vil du sælge/lave generationsskifte, kan det blive dyrt

Du må gerne starte en type virksomhed og senere skifte til en anden

Det er ikke unormalt, at man starter med at drive sin virksomhed som enkeltmandsvirksomhed – og når overskud og risiko stiger, kan man ændre virksomhedsform.

Det er uproblematisk at omdanne sin enkeltmandsvirksomhed til et selskab via en skattefri virksomhedsomdannelse.

 

FS-SV-637928410
Den eneste holdbare konkurrencefordel er evnen til at lære hurtigere end konkurrenterne.
Arie de Geus
The Living Company