SWOT-analyse

Få overblik over en virksomheds situation

En SWOT-analyse giver dig et overblik over en virksomheds situation på et givet tidspunkt. SWOT-analysen afspejler virksomheden.  Forestil dig, at du har taget et foto af virksomheden, der præcist viser, hvordan den fungerer, den dag billedet blev taget.

SWOT-navnet kommer fra:

Strengths & Weaknesses (styrker, svagheder) internt i virksomheden

Opportunities & Threats (muligheder, trusler) fra omverdenen, der påvirker virksomheden

Efter at have vurderet og forstået en virksomheds situation vil man bedre kunne udarbejde en strategi for virksomhedens fremtidige drift.

En SWOT-analyse kan også bruges til at vurdere andet end en virksomhed. Den kan f.eks. hjælpe dig med at vurdere et nyt produkt eller en marketingkampagne.

Sådan bruger du SWOT

SWOT-analysen er et redskab, der giver dig mulighed for at evaluere din virksomhed og se nye veje for din virksomheds fremtid.

De vigtigste spørgsmål, som SWOT-analysen belyser:

  • Har virksomheden kerneydelser, som man kan bygge en strategi omkring?
  • Har virksomheden svagheder, der gør den meget sårbar – og er der tiltag, der kan rette op på det?
  • Hvilke muligheder på markedet kan virksomheden gøre brug af med den viden og de ressourcer, den har i dag?
  • Hvilke eksterne trusler skal virksomheden tage sig i agt for?

Eksempel på SWOT-analyse

Herunder er udarbejdet et eksempel på en SWOT-analyse. Denne SWOT-analyse er forbedret kraftigt ved at medtage "Tiltag".

Tiltag beskriver de aktiviteter, som understøtter Styrke og Muligheder eller mindsker Svaghed og Trusler.

Kerneforretning – hvad gør dig unik?

Hemmeligheden bag al strategisk planlægning er evnen til at gøre en virksomheds styrker, ydelserne/produkterne, markedsføring m.v. til din virksomheds kerneforretning.

Kerneforretningen er den specifikke variation af dit produkt eller din service, der gør det unikt i forhold til andre lignende produkter – og det er det, du siger i elevatortalen.

FOR-958136346

Kernekompetencer – hvordan adskiller dine evner sig?

Kernekompetence er de funktioner, der gør, at din virksomhed adskiller sig fra dens konkurrenter.

I en mindre virksomhed findes kernekompetencen ofte hos indehaveren. Han kan have et stort handelstalent eller et specialiseret produktions-knowhow inden for et område. Det er sjældent, at kernekompetence stammer fra et fysisk objekt.

Kernekompetence kan være mange ting:

Overbevisende ved offentlig fremtræden

Venligt og dygtigt personale

Tillidsvækkende salgskompetencer

Dyb ekspertise på et område

Fokus på vækst

Meget præcis i formuleringen af salgsbreve

Kan altid se nye salgsmuligheder

Kan få kunder til at føle sig 100% trygge

Effektiv salgsteknik

Fantastisk netværk

En af få med ekspertviden inden for et felt

Velbeliggende lokaler

Meget vedholdende

SWOT: Strengths, weaknesses, opportunities & threats.