Konkurrenceklausul mv.

Din tidligere arbejdsgiver kan opstille begrænsninger

Når du starter egen virksomhed, kan din tidligere arbejdsgiver opstille begrænsninger i forhold til, hvad du må. En tidligere arbejdsgiver kan begrænse en tidligere medarbejders muligheder for at konkurrere mod denne på en række forskellige måder.

Grundlæggende findes der 3 forskellige muligheder for at begrænse en medarbejders evne til konkurrence/drive en nystartet virksomhed:

  1. Konkurrenceklausul
  2. Kundeklausul
  3. Markedsføringsloven.
  4. Vi gennemgår dem herunder. 

1) Konkurrenceklausul

En konkurrenceklausul begrænser en tidligere ansats adgang til at starte eller på anden måde være interesseret i en virksomhed, som er konkurrerende med den tidligere arbejdsgiver.

Iværksætteren vil derfor i en periode være afskåret fra at deltage i sådanne konkurrerende virksomheder. Er du i tvivl om, hvorvidt du er bundet af en konkurrenceklausul, skal det fremgå skriftligt af ansættelsesbeviset fra din tidligere arbejdsgiver.

2) Kundeklausul

En kundeklausul har til formål at forhindre iværksætteren i at have kontakt til de kunder, han tidligere betjente hos sin tidligere arbejdsgiver. Al forretningsmæssig kontakt til tidligere kunder er således "forbudt" i en aftalt periode.


Hvis du er bundet af en kundeklausul, skal det fremgå skriftligt af ansættelsesbeviset fra din tidligere arbejdsgiver.

Læs mere om Kunde og konkurrenceklausul.

H2: 3) Markedsføringsloven

Markedsføringslovens § 1 og § 19 siger, at man skal opføre sig i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Dette er en almindeligt gældende forpligtigelse, som også gælder overfor andre end tidligere arbejdsgivere.

Hvis iværksætteren i forbindelse med start af virksomhed opfører sig illoyalt overfor sin gamle arbejdsgiver ved at udnytte erhvervshemmeligheder – dvs. kundeoplysninger, prisoplysninger etc. – kan dette være en overtrædelse af markedsføringslovens regler.

En overtrædelse af markedsføringslovens § 19 kan medføre:

  • Erstatningskrav for det tab, arbejdsgiver har lidt
  • Fogedforbud mod den aktivitet, du udøver
  • Fængsel eller bødestraf
Hvis du starter noget på egen hånd, skal du hellere have en passion for det, fordi dette er hårdt arbejde.
Sallie Krawcheck,
direktør og medstifter af Ellevest