Virksomhedstyper og ejerformer

Hvilken type virksomhed har du?

Når du starter virksomhed, skal du vælge, hvilken virksomhedsform du vil starte under. Der er flere forskellige, og de har hver deres fordele og ulemper. Valget afhænger helt af, hvilken situation du står i, og hvor risikabelt det er at drive din nye virksomhed.

De mest almindelige virksomhedsformer er:

Enkeltmandsvirksomhed

At starte en enkeltmandsvirksomhed betyder, at man  er personlig ejer af en virksomhed. En enkeltmandsvirksomhed er den mest enkle og almindelige virksomhedsform. Der er ingen kapitalkrav, det er gratis at starte, og omverdenen ved, at det er dig, der er ejer – og det tager du ansvaret for. Som ejer hæfter du personligt med alt, hvad du ejer.

Man må gerne have ansatte, selvom man er registreret som enkeltmandsvirksomhed.

Interessentskab (I/S)

Interessentskab fungerer som en personligt ejet virksomhed, blot med flere ejere. Der er ingen kapitalkrav, og ejerne hæfter hver især personligt og solidarisk. At hæfte personligt og solidarisk betyder, at kreditorerne kan gå efter hver ejer for interessentskabets fulde gæld. Efterfølgende må den ejer, som betaler kreditorerne, så forsøge at få den anden til at dække sin del af den betalte gæld.

Det anbefales at få udarbejdet en interessentskabskontrakt/ejeraftale.

Anpartsselskab (ApS)

Anpartsselskab (ApS) kan stiftes af en eller flere personer, og selskabet skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Der er et kapitalkrav på min. 40.000 kr., og man hæfter med den indskudte kapital. Selskabets regnskaber bliver offentliggjort af Erhvervsstyrelsen.

Starter I flere sammen, bør I udarbejde en ejeraftale. 

Aktieselskab (A/S)

Der er et kapitalkrav på min. 400.000 kr., men ellers er reglerne meget lig reglerne for et anpartsselskab. Der er dog en del flere regnskabsmæssige forpligtelser. Herudover er det også et krav, at der skal være en bestyrelse eller et tilsynsråd tilknyttet virksomheden.

At få øje på det mulige før det bliver tydeligt for enhver, er en vigtig kvalitet for den, der vil skabe en ny forretning.
Søren Hougaard
forfatter til bogen Iværksætterheld