Aftaler mellem virksomheder

Aftalefrihed

Når du som virksomhed laver aftaler med en anden virksomhed, har I aftalefrihed. Det betyder, at I, under lovgivningens rammer, frit kan aftale de vilkår, der bedst passer jer.

Forskellige slags aftaler, forskellige bestemmelser

I Købeloven, Funktionærloven, Lejeloven m.v. er der dog en række bestemmelser, som ikke kan fraviges:

 • Købeloven regulerer de regler, du skal følge ved salg af løsøre
 • Funktionærloven regulerer de regler, du skal følge, når du har ansatte funktionærer
 • Lejeloven regulerer, hvad du må som udlejer af lokaler og ejendomme.
 • E-handelsloven og forbrugeraftaleloven regulerer salg af varer og tjenesteydelser på nettet.

Aftaler mellem to virksomheder – anbefalet indhold

Indgår du en aftale med an anden virksomhed om samarbejde, salg af ydelser eller andet, bør I udarbejde en skriftlig aftale. Beskriv i aftalen så tydeligt som muligt, hvad I samarbejder om.

Beskriv i aftalen f.eks.:

 • Hvem er parterne i aftalen? Husk CVR nr.
 • Aftalens formål
 • Levering – hvor og hvornår?
 • Betaling – hvor meget og hvornår?
 • Definitioner – forstår I det samme ved aftalen?
 • Specielle betingelser, I skal leve op til
 • Garanti – hvor længe og hvor meget er dækket?
 • Hemmeligholdelse og konkurrenceklausul
 • Rettigheder – hvem har rettigheder til hvad?
 • Sikkerhed – forsikringer og aftalt betaling
 • Bestemmelser om misligholdelse
 • Aftalens start og ophør
 • Konfliktløsning – hvis det går galt, hvad så?
 • Bilag – tegninger og andre beskrivelser
 • Underskrifter, der bevidner aftalen

Aftale uden advokat er muligt

I behøver ikke at få en advokat til at udarbejde aftalen for, at den er juridisk bindende. Begges underskrift – eller en mail fra begge, der bekræfter aftalens indhold – er tilstrækkelig.

Ved komplicerede aftaler er det dog en fordel at have en advokat med på råd. Advokaten kan sikre, at alle områder er dækket, og måske sikrer advokatens indblanding større respekt for aftalen hos begge parter.

Mundtlig aftale mellem virksomheder

En mundtlig aftale er også en gyldig aftale – hvis den kan bevises. Har du aftalt noget mundtlig med en partner, så skynd dig at skrive det ned og send en mail for at sikre, at I har forstået den mundtlige aftale ens.

Hvis en mundtlig aftale skal kunne gøres gældende, bør den altså bekræftes skriftligt.

FS-M-1129342452
Iværksætteri er ikke bare en etiket- det er en livsstil.
Richard Branson,
britisk virksomhedsentreprenør