Opsigelse af ansat

Når en opsigelse er nødvendig

De færreste kan lide at afskedige personale, men i nogle tilfælde kan det være nødvendigt for at sikre virksomhedens overlevelse eller for at rette op på en fejlansættelse.

Som indehaver af virksomheden må du tage ansvaret på dig og udføre en "god afskedigelse". Det er altid en fordel, når en medarbejder kan gå fra en virksomhed og have en vis forståelse for, hvorfor man blev afskediget.

Brug din mavefornemmelse

Hvis du har ansat en medarbejder, og din mavefornemmelse derefter fortæller dig, at jeres forhold aldrig bliver godt, så kan du måske overveje en afskedigelse. Hvis der f.eks. bare er en eller to ansatte i din virksomhed, er det særligt vigtigt, at der er god kemi mellem jer. Hvis du skal afskedige en funktionær, bør du gøre det, inden prøveperioden udløber. Det gør afskedigelsesproceduren meget nemmere.

Sørg for lovlig og saglig fyring

Før afskedigelsen skal du sætte dig ind i hvilke love, du skal følge. Bliver de ikke fulgt, kan den afskedigede måske føre sag om uberettiget fyring. Det kan blive både dyrt og besværligt. Det er også meget vigtigt, at du er opmærksom på særlige regler for handicap, graviditet og anden forskelsbehandling. Lad være med at afskedige i ren frustration, og tænk gerne en ekstra gang, inden du afskediger din medarbejder. Det kan ende med at blive en dyr affære.

Både mundtlig og skriftlig afskedigelse

Sørg for, at den skriftlige afskedigelse ligger klar til den samtale, du skal have med medarbejderen. Indhold, årsag og virkning af afskedigelsen skal fremstå klart og tydeligt.

Den mundtlige begrundelse bør altid være identisk med den skriftlige og skal afspejle virkeligheden.

iStock-1308884103

Giv plads til reaktioner fra medarbejderen

Det er altid et chok at blive fyret, og mennesker reagerer forskelligt. Nogle græder, og andre skælder dig ud, så forbered dig på stærke reaktioner. Det er dig, der er chef, og du bør kunne håndtere følelsesudbruddene på en professionel måde.

Advarsel først

Er du utilfreds med den måde, en ansat varetager sit job på, er det måske smart at give pågældende en advarsel og ikke straks afskedige ham. Få gerne medarbejderen til at kvittere for advarslen, hvilket dog ikke nødvendigvis betyder, at medarbejderen er enig i advarslen. 

Advarslen skal være meget præcis, f.eks.:

  • Jens Hansen
    Du får her en advarsel for ikke at leve op til de aftaler, som du og jeg mundtlig har indgået. Dette betragter jeg som en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet.
    Det drejer sig konkret om, at du senest onsdag den 1. oktober skulle have afleveret 15 færdige emner af XP-28 til lager. De var stadig ikke leveret i dag den 2. oktober.

    Er de 15 XP-28 emner + yderligere 5 XP-28 emner ikke afleveret til lager fredag den 3. oktober kl. 14.00, vil en yderligere advarsel og senere opsigelse/bortvisning kunne komme på tale.
    Du indkaldes til møde på mit kontor mandag den 6. oktober, hvor vi kan vurdere, om du har levet op til denne advarsels intentioner

Bortvisning af medarbejder

Bortvisning betyder, at man uden varsel ophæver ansættelsesforholdet til en medarbejder. Ved grove forhold, hvor der f.eks. er stjålet fra arbejdspladsen eller lignende, kan du bortvise en ansat uden videre. Ved mindre grove forhold, f.eks. for sen mødetid mv., vil det typisk kræve en eller flere skriftlige advarsler, inden du kan bortvise medarbejderen.

Få hjælp til processen

Ved bortvisning og andre komplicerede afskedigelser kan det være en idé at få professionel hjælp fra en advokat.

Få fri adgang til den personalejuridiske hotline

Det er altid en god idé at søge professionel hjælp, inden du opsiger en medarbejder. Her kan vi anbefale dig et medlemskab af Frie Selvstændige, som bl.a. giver dig fri adgang til deres personalejuridiske hotline. 

Du kan også downloade juridiske skabeloner til fx opsigelse og fratrædelsesaftaler, og Frie Selvstændige kan repræsentere dig ved forligsforhandlinger, hvis du bliver mødt med urimelige krav i forbindelse med opsigelse af en medarbejder.

Den normale timeløn til en advokat ligger på mellem 1.000 og 2.500 kr. Et medlemskab af Frie Selvstændige koster kun 95 kr. pr. måned, hvis du er medlem af A-kassen Frie (ellers 159 kr.). Lige nu får du de første 3 måneder gratis, når du melder dig ind i a-kassen. 

Ud over Azad og Rayan, som er eksperter inden for jura, har Frie Selvstændige i øvrigt også eksperter inden for salg, markedsføring, økonomi og strategi. 

Tab i erhvervslivet; Enten vinder du, eller også lærer du.
Melinda F. Emerson,
ekspert is små virksomheder