Ejerbog og ejerregistrering

Det Offentlige Ejerregister

Alle selskaber skal registrere oplysninger om de ejere, som ejer minimum 5 % af selskabets kapital, i Det Offentlige Ejerregister.

Formålet med Det Offentlige Ejerregister er at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske selskaber – og sikre mod hvidvaskning af sorte penge. Det Offentlige Ejerregister er vedtaget ved lov i selskabsloven, så det er altså ikke noget, man kan slippe udenom.

Du skal også føre Ejerbog

Som ejer af et selskab ved du måske, at du har pligt til at føre en ejerbog. 50 % af selskaberne fører dog ikke ejerbog, da de netop ikke ved, at de skal gøre det. 

En ejerbog er en fortegnelse over samtlige af selskabets aktier eller anparter og information om hvem, der ejer disse. Fører du ikke en ejerbog, bør du nok komme i gang.

Online Ejerbog overfører til Ejerregistrering

Erhvervsstyrelsen har oprettet en Online Ejerbog, som automatisk kan overføre dine oplysninger fra Ejerbogen til Ejerregistret. 

Du slår altså to fluer med et smæk – selskabet får en ejerbog, og du opfylder loven ved at blive registreret i Det Offentlige Ejerregister. Det er smart og godt tænkt.

Påkrævede oplysninger i Ejerbog

Alle ejere skal registreres i ejerbogen, der skal indeholde oplysninger om følgende:

  • Ejerens samlede andele i selskabet
  • Ejerens navn og bopæl – og for virksomheden er det navn, CVR-nummer og hjemsted
  • Dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af kapitalandele samt deres størrelse
  • De stemmer, der er knyttet til kapitalandelene

Ved udenlandske personer eller virksomheder skal der vedlægges dokumentation, der sikrer identifikation af kapitalejeren.

Hellere eje 25% af en succes, end at eje 100% af en fiasko
Jesper Buch,
dansk iværksætter, investor og medstifter af Just Eat