Ophør af virksomhed

Det er ikke risikofrit at drive egen virksomhed.

Selvom du har planlagt din start godt og arbejdet hårdt, kan det gå galt – og i sidste ende kan du gå konkurs. Ofte har iværksætteren en fornemmelse af, at det ikke går så godt med virksomheden. Der kommer ikke så mange kunder som tidligere, og de, der kommer, køber ikke så meget. Det er måske også blevet svært at betale regningerne sidst på måneden – og lidt søvnproblemer er der også kommet.

Erkend, at det går dårligt

Jo tidligere du bliver klar over og vil erkende, at noget i dine planer har ændret sig, jo bedre er dine muligheder for at forholde dig til ændringerne og forsøge at rette op på dem.

Ofte ser man, at en virksomhed må lukke, selv om den kunne være reddet, hvis indehaveren af virksomheden på et tidligere tidspunkt var blevet klar over, at tingene ikke gik, som de skulle.

Find problemet – sammenlign regnskab og driftsbudget

For at kunne gå i gang med at løse de problemer, virksomheden har, og undgå konkurs, må man finde ud af, hvor problemerne ligger.

Det første, man skal gøre, er at kigge på sit regnskab og holde det op mod sit driftsbudget. 

Regnskabet kan fortælle dig, hvordan virkeligheden har set ud f.eks. de sidste tre måneder

Budgettet over din drift fortæller dig, hvordan du forventede, virkeligheden skulle se ud

Hvis du kan se, at regnskabet slet ikke ser så godt ud som det budget, du lavede for 12 måneder siden, så har du en krise. Har du ikke et budget, kan du alligevel fra dit regnskab se, at det ikke går så godt.

Erkend din krise – og få gjort noget ved den. 

3 trin for at undgå konkurs

På førstehjælpskurser lærer man denne grundregel, når man ser en ulykke: Stands ulykken. Sørg derefter for at behandle patienten, og ring så efter hjælp

En virksomhed i krise skal behandles på samme måde. Stop først ulykken – virksomheden bløder. Når blødningen er stoppet, kan man starte med at forbedre virksomheden.

Kontakt Early Warning

Har du erkendt, at der er krise i din virksomhed, så kontakt Early Warning. Early Warning giver gratis, uvildig og fortrolig vejledning til virksomheder i krise.

EF-O-915729736
En vinder er en taber, der har evalueret sig selv.
Rasmus Ankersen,
rådgiver for topsportsfolk og erhvervsledere