Råd og vejledning til iværksættere

Råd og professionel vejledning er guld værd

Der er ikke mange rede penge at finde i det offentlige iværksætterstøtte-system til hjælp til at starte virksomhed. Der er til gengæld mange muligheder for at få gode råd og professionel vejledning.

Iværksætterservice i Danmark

Erhvervsservice er et samlende begreb for den iværksætterstøtte, det offentlige yder iværksættere og virksomheder. Din  kommune er dem der kan hjælpe dig i dit lokalområde. Du kan ofte komme på iværksætterkurser og få personlig vejledning fra en kompetent iværksætterkonsulent.

Iværksætterservice er organiseret meget forskelligt fra kommune til kommune. 

Vi har her samlet information om iværksætterservice i de 10 største byer i Danmark. 

Dansk Erhvervsfremmes hjemmeside kan du finde frem til din lokale iværksætterservice.

Erhvervshusene

Der er 7 erhvervshuse i Danmark og de er sat i verden for at hjælpe SMV virksomhederne til vækst og udvikling. De tilbyder også sparring på udviklingen af din virksomhed og adgang til finansiering via diverse programmer. Erhvervshus Bornholm er en del af Erhvervshus Hovedstaden.

Erhvervshus Nordjylland 

Erhvervshus Midtjylland

Erhvervshus Sydjylland

Erhvervshus Fyn

Erhvervshus Sjælland

Erhvervshus Hovedstaden

 

Innovationsmiljøer

Der findes fire Innovationsmiljøer rundt om i Danmark, som har penge til at investere i innovative nye vækstvirksomheder. 
Søger man støtte, skal man lave en forretningsplan til et af innovationsmiljøerne. De vil så tage stilling til, om de synes, at forretningsidéen er god, og teamet bag kan løfte idéen.

Tror de på forretningsplanen, kan de investere op til 1.7 millioner kr. i virksomheden.

Læs mere på Innovationsmiljøernes hjemmesider: 

Iværksætteri på uddannelserne

Går du på et erhvervsakademi, en professionsbacheloruddannelse eller et universitet, er der sandsynligvis et iværksættermiljø, du kan blive en del af. Nogle institutioner er ikke så gode til at reklamere for disse miljøer, men spørg omkring dig, og måske finder du ét på din skole.

Besøg Fonden for Entreprenørskab, som støtter hele uddannelsessektoren.

 

FS-SI-1365436662

Iværksætterdanmark

Iværksætterdanmark tilbyder skræddersyede workshopforløb indenfor langt de fleste kompetencesæt og temaer, der har noget med opstart, drift og udvikling af iværksættervirksomheder at gøre.

Vores workshopforløb er primært for iværksættere, der enten stadig er på idé-stadiet, eller hvis virksomheder er stiftet efter d. 30/8/2016. CVR-nummer er altså ikke nødvendigvis et krav.

Iværksætterdanmark

Opfinderen forbruger penge og skaber viden. Iværksætteren gør det stik modsatte: Forbruger viden og tjener penge.
Søren Hougaard
fra bogen Iværksætterheld