Anpartsselskab/ ApS

En selvstændig juridisk enhed

Et anpartsselskab (ApS) er en selvstændig juridisk enhed, som du eller flere personer kan eje. At anpartsselskabet er en selvstændig juridisk enhed betyder, at den har sit eget selvstændige liv. 

Du ejer måske alle kapital-andelene (anparterne) i anpartsselskabet, men selskabet har sit eget liv – måske med dig som ansat direktør.

Anpartsselskabet er en af flere virksomhedsformer, man kan vælge, når man vil drive en virksomhed.

Du hæfter ikke personligt for tab i et ApS

En af fordelene ved et anpartsselskab er, at hvis anpartsselskabet ved et uheld kommer til at skylde fx en leverandør penge, kan leverandøren ikke komme efter dine personlige penge og værdier.

Leverandøren kan tage alle værdierne i selskabet, men han kan ikke kræve dit hus og personlige formue.

Skal selskabet låne penge i banken, vil banken sandsynligvis kræve, at du personligt kautionerer for beløbet. Gør du det, vil du personligt miste det kautionerede beløb, hvis det går galt.

Du kan ikke trække underskud fra i et ApS

Hvis du har en enkelmandsvirksomhed, og du kører med underskud, kan du trække underskuddet fra i din lønindkomst eller fra din ægtefælles indkomst. På den måde kommer SKAT til at betale noget af dit underskud.

Hvis du derimod har et selskab som f.eks. et ApS, kan du ikke trække underskud fra din personlige indkomst.

Karakteristika for et ApS

Følgende karakteriserer et ApS:

  • Selskabet skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, og der skal være mindst 40.000 kr. i selskabet for at kunne foretage registrering
  • Som ejer hæfter du ikke personligt for selskabets gæld og andre forpligtelser udover med de værdier, der er indskudt i selskabet
  • Selskabets formue er selskabets og ikke ejernes – det er forbudt at låne penge af sit selskab
  • Selskabet skal have en ledelse – fx dig, der bliver ansat som direktør
  • Selskabet kan have en eller flere ejere

Oprette et ApS – sådan gør du

Du kan selv oprette dit ApS hos Erhvervsstyrelsen, men du skal have forberedt forskellige ting, før du kan registrere dig. Bl.a. skal du:

  • Bevise, at du har 40.000 kr. i banken eller i værdier i virksomheden
  • Udarbejde et stiftelsesdokument
  • Udarbejde vedtægter

Opretter du anpartsselskab, kan det være en fordel samtidigt at oprette et holdingselskab.

EF-JV-1261229865

Få professionel hjælp til at oprette ApS

Det kan være lidt besværligt at holde styr på de forskellige trin i registreringen af et ApS, så du kan med fordel købe dig til hjælp med oprettelsen.

Har du en revisor i dag, kan du få ham til at hjælpe dig, eller du kan kontakte en advokat.

Læs evt. selskabsloven, der regulerer anpartsselskaber.

Iværksætteri er ikke bare en etiket- det er en livsstil.
Richard Branson,
britisk virksomhedsentreprenør