Registreret socialøkonomisk virksomhed

Bliv officielt registreret som en socialøkonomisk virksomhed.

Driver du en socialøkonomisk virksomhed, kan den blive officielt registreret som en socialøkonomisk virksomhed.

Formålet med loven om registrerede socialøkonomiske virksomheder er at skabe grundlag for en fælles identitet for socialøkonomiske virksomheder. Dette sikres ved, at virksomheder, der lever op til lovens betingelser, får eneret til betegnelsen:

Registreret Socialøkonomisk Virksomhed - RSV

Det giver ingen umiddelbare økonomiske eller juridiske fordele at registrere sig som socialøkonomisk virksomhed. I øjeblikket er fordelen, at det bliver nemmere at kommunikere til omverden, at man arbejder ud fra socialøkonomiske principper. Der er dog lovgivning på vej, der vil gøre det lettere for kommunerne at samarbejde med en RSV.

Se hvilke Socialøkonomiske virksomheder i DK - SED (socialeentreprenorer.dk), der findes i dag.

Definition af socialøkonomisk virksomhed

Den officielle definition af en socialøkonomisk virksomhed er følgende:

 • Har et socialt formål, dvs. et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt- eller kulturelt sigte
 • Er erhvervsdrivende
 • Er uafhængig af det offentlige
 • Er inddragende og ansvarlig i sit virke
 • Har en social håndtering af sit overskud
En social håndtering af overskud betyder, at virksomheden bruger sit resultat/overskud efter skat til reinvestering i egen virksomhed, investering i eller donationer til andre registrerede socialøkonomiske virksomheder.
FS-SV-1284008305

Betingelser for registrering

Betingelserne for registreringen er, at virksomheden/organisationen drives i selskabsform eller i en anden juridisk konstruktion. 

En ny virksomhed skal først registreres som en almindelig virksomhed, inden den ansøger om at blive registreret som socialøkonomisk virksomhed. Eksisterende virksomheder kan gå direkte til registrering.

Her registrerer du din virksomhed som socialøkonomisk: Registrering som registreret socialøkonomisk virksomhed | erhvervsstyrelsen.dk

Enkelmandsvirksomheder og interessentskaber kan ikke blive registreret som socialøkonomiske virksomheder.

Indberetninger ved registrering

 • Virksomhedens sociale formål
 • At den er erhvervsdrivende – arbejder med køb og salg
 • At den er uafhængig af det offentlige
 • Hvordan den er inddragende og ansvarlig i sit virke
 • Social håndtering af sit overskud

Rapportering

En registreret socialøkonomisk virksomhed skal aflægge økonomisk årsrapport som andre selskaber. Derudover skal den i forbindelse med indsendelse af årsrapporten også dokumentere:

 • Det samlede vederlag m.v. til nuværende og forhenværende medlemmer af ledelsen
 • Aftaler indgået med nærtstående parter
 • Likvide midler og andre aktiver, der udloddes eller uddeles af virksomhedens formue
 • Hvordan virksomheden opfylder sit sociale formål

Vederlag/løn

Ledelsen i den socialøkonomiske virksomhed skal sikre, at den løn, der udbetales til ledelse og medarbejdere, følger arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til virksomhedens sociale formål.

Registrer virksomheden som RSV

Gå til Virks hjemmeside for Stiftelse eller ændringer af selskab. Udfyld derefter de forskellige faneblade – eller hop over allerede udfyldte faneblade, hvis du tidligere har oprettet et selskab.

RSV-valgmuligheden finder du under fanebladet: "Kapitalnedsættelse/RSV".

Den højestråbende i rummet er ofte den svageste.
fra filmen American Gangster