Ansættelsesbevis til medarbejdere

Der er lovkrav når du ansætter

Når du ansætter en medarbejder i din virksomhed, har vedkommende krav på et skriftligt ansættelsesbevis. Medarbejderen skal have modtaget beviset senest en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt, hvis den ugentlige arbejdstid er over 8 timer eller efterfølgende kommer til at overstige 8 timer over 4 uger. Hvis du ikke laver et ansættelsesbevis, risikerer du at skulle betale en godtgørelse til din medarbejder.

Ansættelsesbevisets lovpligtige indholdskrav

Et ansættelsesbevis skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • Arbejdsgiverens og arbejdstagerens navn og adresse
 • Arbejdsstedets beliggenhed, eller hvor arbejdet udføres fra
 • Beskrivelse af arbejdsopgaver og stilling/funktion
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 • Forventet varighed af ansættelsen (tidsbegrænset/opgavebestemt/tidsubestemt)
 • Arbejdstid og vilkår herfor, herunder pauser mv.
 • Ferievilkår
 • Opsigelsesvarsler for medarbejder og arbejdsgiver
 • Lønvilkår
 • Angivelse af evt. kollektive overenskomster eller andre aftaler af vigtighed for ansættelsen
 • Andre oplysninger, der er vigtige for ansættelsen (f.eks. pension, barsel, medarbejderhåndbog etc.)

Ansættelsesbeviset skal være skriftligt

Som det fremgår, har en ansat krav på skriftlige informationer om alle væsentlige forhold vedr. ansættelsen. Listen ovenfor er kun en minimumsliste, og alle væsentlige forhold skal medtages i ansættelsesbeviset.

Er du i tvivl om en oplysning, bør du skrive det ind i beviset for en sikkerheds skyld.

Følgende forhold er vigtige for ansættelsen

Derudover kan kontrakten typisk indeholde bestemmelser om følgende:

 • Pension
 • Barsel
 • Medarbejderens ret til andre hverv
 • Krav til besiddelse af kørekort
 • Prøvetid og opsigelsesvarsel i prøvetiden
 • Kunde-/eller konkurrenceklausul – dog kun til ansatte i betroet stilling.

Find skabelon til ansættelsesbevis og andre ansættelsesdokumenter på startvækst.dk

Hos Frie kan du altid få professionel hjælp

Det kan være en rigtig god idé at søge professionel hjælp, hvis du ikke har erfaring med at udarbejde et ansættelsesbevis. I groveste tilfælde kan det nemlig koste dig op til 20 ugers løn pr. ansættelseskontrakt, hvis du ikke opfylder kravene i ansættelsesbevisloven. 

Her kan vi anbefale dig et medlemskab af Frie Selvstændige, som bl.a. giver dig fri adgang til deres personalejuridiske hotline. Du kan også downloade juridiske skabeloner til bl.a. ansættelsesbeviser for både funktionærer og ikke-funktionærer. Så er du helt sikker på at få det hele med og undgå ubehagelige overraskelser.

Den normale timeløn til en advokat ligger på mellem 1.000 og 2.500 kr. Et medlemskab af Frie Selvstændige koster kun 95 kr. pr. måned, hvis du er medlem af A-kassen Frie (ellers 159 kr.). Lige nu får du de første 3 måneder gratis, når du melder dig ind i a-kassen. 

Ud over Azad og Rayan, som er eksperter inden for jura, har Frie Selvstændige i øvrigt også eksperter inden for salg, markedsføring, økonomi og strategi. 

En person, der aldrig lavede en fejl, prøvede aldrig noget nyt.
Albert Einstein,
teoretisk fysiker