Markedsanalyse - viden om dine kunder

Få viden om kunders respons på din idé

Når du har fået en god virksomhedsidé, bør næste skridt være at lave en markedsanalyse for at få viden om kunderne, og hvad de synes om dit produkt.

Du er forhåbentlig selv helt vild med din virksomhedsidé. Det er dog mindst lige så vigtigt, at kunderne kan lide idéen og vil bruge penge på den. Hvis kunderne ikke vil betale, tjener du ingen penge. Du skal gøre det til en vane at teste dine idéer og ydelser på virkelige kunder. Det behøver ikke at være svært eller dyrt at få feedback fra de kunder, der kunne tænkes at købe din ydelse eller dit produkt. At researche din idé på ægte, levende mennesker, der kunne overveje at bruge penge på den, kaldes markedsanalyse.  

Kvantitativ markedsanalyse

Folk, der arbejder professionelt med at analysere markedet, vælger ofte at udarbejde enten en kvalitativ markedsanalyse eller en kvantitativ analyse. I nogle tilfælde begge to, for at få det mest retvisende billede af markedet. Den kvantitative analyse bruges til at fastslå størrelsen eller omfanget af bestemte holdninger, vaner, forudsætninger eller meninger om bestemte varer osv.

Du laver fx et spørgeskema med relevante spørgsmål, som giver dig oplysninger i forhold til en kundes tanker om dit produkt. Spørgeskemaet kan du lave i Google Forms, og du kan bruge din Facebookprofil til at finde respondenter til dit spørgeskema.

På denne måde kan du få fx 50 personers mening om prisen, farven eller funktionen af dit produkt. Du får med andre ord en vis kvantitet – men ikke nødvendigvis en kvalitativ vurdering af dit produkt eller service.

Kvalitativ markedsanalyse

Skal du have en kvalitativ og dybere vurdering af dit produkt, skal du ofte foretage interviews af mulige kunder. Du kan lave dine interviews via telefonen, møde kunden i et storcenter eller invitere en større gruppe på kaffe (også kaldet fokusgrupper eller gruppeinterviews).

Disse interviews bruges ofte som redskab til at få be- eller afkræftet hypoteser om f.eks. forbrugsmønstre, livsstil, forbrugernes holdninger, ønsker eller andet. Dybdegående interviews af så få som fem personer vil give dig stor og nyttig viden om dine kunder.

Plan for markedsanalyse

 1. Problem: fastlæg, hvilken viden du mangler om dit produkt, før du begynder din markedsføring af det.
 2. Datakilder: Hvad ved du i forvejen, og hvilke data er nemme at få fat i? Hvordan får du den manglende viden?
 3. Respondenter: Hvilke personer ønsker du at indhente viden fra?
 4. Kontaktform: Hvordan får du bedst og nemmest kontakt til respondenterne?
 5. Spørgsmål: Udarbejd relevante og neutrale spørgsmål, som du kan stille dine respondenter.
 6. Test dine spørgsmål af: Inden du får samlet en fokusgruppe eller offentliggør spørgeskemaet, bør du afprøve spørgsmålene på venner eller en lille gruppe bekendte.

Markedsanalyse i praksis – gode eksempler:

Arbejdet med at lave markedsanalyse foregår på to forskellige måder:

 • Desk research – du sidder ved dit skrivebord og undersøger kilder

 • Field research – du er selv aktiv og får informationer fra kunder
FS-M-518624725

1) Desk research

Desk research er ofte det første, du foretager dig. Det kan gøres her og nu og uden megen forberedelse. Åbn din computer, og søg fx efter:

 • Findes produktet i forvejen?
 • Hvem sælger det, og hvad koster det?
 • Findes det i udlandet, og hvad er navnet på engelsk?
 • Er der skrevet artikler om emnet i aviser og tidsskrifter?
 • Ligger der nogle rapporter om emnet på universiteterne?
 • Er der en brancheforening inden for området?
 • Led efter virksomheder på Krak Firma + søg f.eks. efter børnetøj på platformen og undersøg resultaterne.
 • Mange biblioteker har adgang til virksomhedsdatabaser og kan udskrive adresser.

2) Field research

Ved field research skal du være mere aktiv. Du skal selv opsøge mulige kunder og konkurrenter og høre deres mening. Du skal ud i felten, så at sige.

Var du en stor virksomhed, ville du have hyret et markedsanalysebureau til at udføre opgaven. Men det er du ikke.

Du må derfor klare dig med, hvad du har, og det er ofte mere end nok. Prøv f.eks. at:

 • Kontakte 5 mulige kunder. Stil dem relevante, ikke-ledende spørgsmål, som du har forberedt på forhånd.
   
 • "Udspionere" dine konkurrenter. Stil dig om muligt ved indgangen til konkurrentens virksomhed og iagttag kundernes købsmønstre.
   
 • Deltag i arrangementer. Mød op, hvor kunder og konkurrenter samles, og observér deres adfærd.

Du vil blive forbavset over, hvor meget ny viden du vil få om dine kunder blot ved at tale med dem. Prøv det, det er gratis, og du vil undgå mange fejltagelser ved at danne dig viden om markedet for dit produkt.

Alt hvad du behøver for at blive iværksætter og ændre verden er en arbejdende hjerne - og stort set intet andet.
Adora Svitak
amerikansk forfatter