Barselsorlov som selvstændig

Mulighed for barselsorlov

På samme måde som lønmodtagere har selvstændige også mulighed for barselsorlov. Den selvstændige skal dog have haft en skattepligtig indkomst, der berettiger til dagpenge under barsel.

De grundlæggende regler for barsel for selvstændige:

  • Som kvinde har du ret til fire ugers graviditetsorlov og herefter 14 ugers barselsorlov
  • De første 2 ugers barselsorlov skal holdes. De næste 12 uger er frivillige, men kan ikke udskydes
  • Fædre har ret til to ugers fædreorlov, der skal holdes inden for de første 14 uger efter fødslen
  • Når de 14 uger efter fødslen er gået, har både mor og far ret til at holde op til 32 ugers orlov hver

Ansøgningsfrist for barselsorlov

Du skal søge senest 8 uger efter din første fraværsdag.

Selvstændig erhvervsdrivende – ret til barselsdagpenge

Når du opfylder beskæftigelseskravet, har du ret til barselsdagpenge som selvstændig.

EF-PV-1326292885

Hvad får du udbetalt på barselsorlov som selvstændig?

Dine barselsdagpenge som selvstændig svarer til den seneste årsindkomst, der er oplyst til skattemyndighederne – dog begrænset af et maksimumbeløb. Har du ikke arbejdet som selvstændig hele det år, må du kontakte kommunen for at få oplyst, hvordan din indkomst skal opgøres.

Har du tegnet sygeforsikring som selvstændig, er du sikret mindst 2/3 af barselsdagpengenes maksimumbeløb uanset dit indkomstgrundlag. Hvis du som selvstændig delvist genoptager arbejdet under orloven, får du udbetalt 50 % af de fulde barselsdagpenge. I dette tilfælde beregnes dagpengene altså ikke på baggrund af timetallet på hhv. arbejde og orlov!

Barsel.dk – ny kompensation til selvstændige

1 januar 2021 indførte man barsel.dk, som er en kompensation udover barselsdagpengene. 

Alle selvstændige, der har en indtægt over højeste dagpengesats (231.920 kr), skal betale til barsel.dk. I 2021 er opkrævningen på 1225 kr.

Barsel.dk sikrer, at hvis du har indtægt, som berettiger dig til mere end højeste dagpengesats, vil du automatisk modtage kompensation fra barsel.dk.

Du kan læse mere om kompensationen ved at følge linket herunder: 

Kompensation fra barsel.dk

Kontakt altid din a-kasse for at få de senest opdaterede regler ved barsel.

Livet er det dejligste eventyr.
H. C. Andersen,
forfatter