Salgsteknikker

Er du en god sælger?

De færreste iværksættere og små virksomheder har nok erfaring og egentlig lyst til at sælge. Vi gennemgår gode salgsteknikker, så salget bliver nemmere at tilgå med den rette salgsstrategi. Ifølge David Madie fra Growth Factory kan salget deles op i 4 faser, og hver fase har forskellige opgaver, som man skal forberede og forbedre.

De 4 faser i salgsteknikken er:

  1. Forberedelse af salget
  2. Åbning af salget
  3. Afslutning af salget
  4. Vedligeholdelse af salget

Salg er den direkte kontakt til en kunde

Der er forskel på salg og markedsføring. Ved markedsføring sender man blot en mængde information ud om ens produkt til en større gruppe mennesker og håber så, at nogle vender tilbage med ønske om at købe. Salg er en mere direkte kontakt til en specifik kunde. Det kan være kontakten i butikken, eller når man sidder til møde hos kunden

Salgsteknikken 1-3 – forberedelse

Salgsteknikken 4-6 – åbning

Salgsteknikken 7-9 – afslutning

Salgsteknikken 10-12 – vedligeholdelse

Salgsstrategi

Din salgsstrategi er en planlægning af dit salg, så du når dine kunder på den bedste og mest effektive måde. 

En god måde at udvikle en salgsstrategi på er at sammensætte de ovenstående salgsteknikker på den måde, der er bedst for netop din virksomhed. 

Bliv konkret under hver salgsteknik. Tag f.eks. udgangspunkt i Salgsteknik # 7 ”Ordre og kontrakt”. Her kunne du skrive:

  • Der skal senest 12 timer efter et kundemøde sendes en opfølgende e-mail, som indeholder hovedpunkterne i vores aftale og et prisoverslag

Når du har forholdt dig konkret til alle punkter, har du udarbejdet en salgsstrategi.

EF-HSM-639735856
De 4 salgsfaser: Forberedelse af salget - Åbning af salget - Afslutning af salget - Vedligeholdelse af salget