Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

Socialøkonomisk virksomhed

En socialøkonomisk virksomhed udfører sociale aktiviteter ved at drive virksomhed.

På denne og relaterede sider kan du finde information om- og redskaber til at starte en socialøkonomisk virksomhed.

Nedenstående karakteristika skal være opfyldt, før man kan kalde sig for en socialøkonomisk virksomhed.

Kendetegn på socialøkonomisk virksomhed

I Danmark er der enighed om, at en socialøkonomisk virksomhed kan defineres som en virksomhed, der har:

 • Et socialt sigte – skal gøre godt for individer eller samfund
 • Salg af produkter eller ydelser – ikke et projekt, der kun får støtte
 • Geninvestering af overskud i virksomhed – aktionærer skal ikke have udbytte
 • Oprettet et CVR-nummer – det skal være en virksomhed, ikke et projekt eller del af det offentlige
 • Demokrati og borgerinddragelse – legitimitet i forhold til omgivelserne
  (Kilde: Udvalget for socialøkonomiske virksomheders rapport)

Selvom mange andre virksomheder også gør det socialt godt, bliver de ikke defineret som socialøkonomiske virksomheder, med mindre de har ovenstående karakteristika.

FS-RV-1365608017

Kendetegn på socialøkonomisk iværksætter

De iværksættere, der står bag en socialøkonomisk virksomhed, er socialøkonomiske iværksættere. En socialøkonomisk iværksætter kan også igangsætte fornyelse inde i en traditionel virksomhed eller organisation.

Definitionen på en socialøkonomisk iværksætter er, en eller flere personer, grupper eller initiativer, der:
 • identificerer et samfundsmæssigt eller individuelt uløst problem
 • udvikler innovative indsatser med en signifikant social og økonomisk værdi
 • formår at engagere det civile samfund som en del af fornyelsen
  (Kilde: Udvalget for socialøkonomiske virksomheders rapport)

Det er noget mere komplekst at være socialøkonomisk iværksætter end almindelig iværksætter.

Eksempler på socialøkonomiske virksomheder

Vi har haft socialøkonomiske virksomheder i mange år – andelsbevægelsens mejerier, slagterier og Brugsen var de tidligste. De virksomheder, der har vundet den socialøkonomiske pris de sidste fire år, er:

 • Bybi.dk – bæredygtig byhonning-industri, der skaber nye muligheder for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, gør byen sundere og bringer københavnerne i nærkontakt med byens natur
 • Skovgaard hotel – mennesker med et handicap får mulighed for at blive “medarbejdere” fremfor "brugere", og bliver "medborgere" i stedet for "klienter"
 • Allehånde Køkken – serverer frokostordninger og anden mad samtidig med, at de beskæftiger og uddanner døve inden for kokkefaget
 • Baisikeli – sætter genbrugscykler i stand, udlejer disse og sender cykler til Afrika for at øge mobiliteten for fattige afrikanere

Bliv inspireret af andre socialøkonomiske virksomheder her: Socialøkonomiske virksomheder i DK - SED (socialeentreprenorer.dk) 

Socialøkonomisk iværksætter i tre verdener

Som leder af en socialøkonomisk virksomhed skal man kunne agere i de tre søjler, det danske samfund er struktureret omkring:

 • Det offentlige – vi har gennem flere generationer besluttet, at det offentlige håndterer velfærdssamfundet. De offentlige institutioner følger bestemte regler og dokumentationskrav.
 • Erhvervslivet/markedet – private virksomheder producerer og sælger varer og skaber indkomst til individer og samfund.
 • Civilsamfundet – "fritiden", hvor folket udfolder sig. De spiller fodbold, engagerer sig i politisk arbejde og yder en indsats i frivillige organisationer.
  En traditionel iværksætter skal blot forholde sig til markedet.
En socialøkonomisk iværksætter skal også forholde sig til regler i det offentlige og til de uforudsigelige personer fra civilsamfundet.
Først skal forretningen fungere, og så kobler man det sociale på.
Henrik Riber
initiativtager til Allehånde køkken