Forsikringer i virksomheden

Nogle forsikringer er tvungne, og andre er frivillige.

Når du starter virksomhed, skal du vurdere, hvilke forsikringer du skal tegne. Nogle forsikringer er tvungne, og andre er frivillige. Når du skal vurdere dit forsikringsbehov i virksomheden, kan du dele det op i følgende kategorier:

  1. Forsikringer, som indehaveren kan tegne
  2. Forsikringer, som er lovpligtige for virksomheden at tegne
  3. Forsikringer, virksomheden kan tegne

1) Forsikringer som indehaveren kan tegne

Virksomhedens forsikringer og indehaverens forsikringer er ikke de samme. Virksomhedens forsikringer forsikrer virksomheden mod forskellige risici.

Indehaverens forsikringer dækker kun personen bag enkeltmandsvirksomheden og skal betales af indehaveren personligt.

Er du ansat som direktør i dit eget selskab, f.eks. et APS, skal du forsikringsmæssigt tænke på dig selv som ansat lønmodtager.

Indehaveren af en enkeltmandsvirksomhed kan tegne følgende forsikringer:

2. Virksomhedens lovpligtige forsikringer

Følgende forsikringer er lovpligtige, når du starter egen virksomhed – dvs. at du skal tegne dem, hvis du opfylder nogle bestemte forhold:

3) Forsikringer som virksomheden kan tegne

Man kan tegne forsikringer for næsten alt, så det er vigtigt, at man som virksomhedsejer vurderer risikoen ved det, man laver. 

Synes man, at man kan leve med ikke at være dækket imod en specifik risiko, er der ingen grund til at tegne en forsikring på den.

Her er nævnt et udvalg af mulige forsikringer, man kan tegne:

  • Bygningsforsikring – dækker brand, indbrud, vand- og stormskade mv.
  • Produktansvar – dækker det ansvar, som producent eller sælger pålægges, hvis defekte produkter eller ydelser medfører skade på personer eller ting efter levering.
  • Almindeligt erhvervsansvar – dækker skader, du måtte forvolde, hvis du f.eks. er på besøg hos en kunde og kommer til at vælte en kostbar kinesisk vase.
  • Professionel ansvarsforsikring – dækker skader, du måtte forvolde som led i dit erhverv. Revisorer og bygningskonstruktører er f.eks. forpligtede til at have en sådan forsikring, som dækker kunders tab, hvis de f.eks. giver forkert rådgivning.
  • Driftsforsikring – dækker, hvis arbejdstager eller -giver uagtsomt påfører en kunde tab af omsætning i forbindelse med udførelse af arbejde.
  • Transportforsikring – dækker skader og tab af varer i forbindelse med import og eksport.
  • Maskin- og EDB-forsikring – dækker skader på produktionsmaskiner og EDB-anlæg.
Jeg har ikke fejlet. Jeg har bare fundet 10.000 måder som ikke fungerer.
Thomas Edison,
opfinder