Kontoplan: Struktur og eksempel

Opdele virksomhedens økonomiske aktiviteter

En kontoplan er en måde at opdele en virksomheds økonomiske aktiviteter på, så de bliver nemmere at overskue.

Sælger du f.eks. trusser og T-shirts i din virksomhed, kan du oprette 2 konti: 

En konto, hvor du registrer Salg af trusser

En konto, hvor du registrer Salg af T-shirts

Det betyder, at når der er gået et år, kan du i dit regnskabsprogram præcis se, hvor mange trusser du har solgt, og hvor mange T-shirts du har solgt. Havde du valgt kun at oprette en konto til Salg af tekstiler, havde du ikke været i stand til at se, hvor meget du havde solgt af hvert stykke tekstil.

Bogføringslovgivningen ifht. kontoplan

Bogføringslovgivningen kræver, at man har en hensigtsmæssig kontoplan. Men bortset fra enkelte specifikke regler om f.eks. momsregnskabet, er der ingen lovbestemmelser omkring kontoplanens indhold og opbygning. Der er kun et generelt formuleret krav om, at virksomheden har en kontoplan, der passer til virksomhedens eget behov. Nummersystemet er f.eks. op til én selv.

Kontoplan er ikke relateret til en bankkonto

Når der her tales om en konto, må du ikke forveksle den med din bankkonto. 

En konto er i dette tilfælde en bestemt side/felt i bogføringsprogrammet, hvor du eller din revisor registrerer et bestemt køb eller salg, du har foretaget i din virksomhed.

Struktur i kontoplanen

Formålet med en kontoplan er at have en fast struktur i de konti, der oprettes i bogholderiet. 

Ofte bliver planen opdelt i konti, der viser:

  • Daglige drift aktiviteter
    - viser virksomhedens indtægter og udgifter
  • Aktiverne i virksomheden 
    - viser, hvor meget virksomheden er værd
  • Passiverne i virksomheden 
    - viser, hvor meget virksomheden skylder væk

Eksempel på en kontoplan

En enkel kontoplan kan f.eks. se således ud:

Skærmbillede 2022-10-18 kl. 11.25.38

 

Kontoplan i dit bogføringsprogram

Du skal vælge et regnskabsprogram til at lave din bogføring i. Alle regnskabsprogrammerne på markedet kommer med deres egen indbyggede kontoplan, og de følger i det store hele ovenstående struktur. 

Du skal dog tilrette kontoplanen i regnskabsprogrammet, så det bliver relevant for- og skaber overblik i din virksomhed.

EF-PV-1365608065
Succes er, hvor god du er til at komme tilbage, når du når rammer bunden.
George S. Patton,
general fra 2. Verdenskrig