Fradrag i momsregnskabet

Få momsen retur

For at få momsen retur på en udgift, du har afholdt, skal tre betingelser være opfyldt. Udgiften skal vedrøre en momspligtig aktivitet i virksomheden. Der skal være moms i beløbet. Der er en række undtagelser, som kan gøre betingelse 1 og 2 ugyldige 

1. Udgiften skal vedrøre en momspligtig aktivitet

Denne betingelse vil oftest være opfyldt pr. automatik, men hvis en virksomhed har både momsfrie og momspligtige aktiviteter, kan betingelsen være aktuel. Et eksempel er en kiosk, der udover dagligvarer, ugeblade m.v. også sælger tips og lotto, som er momsfri aktiviteter. I sådanne tilfælde skal momsregnskabet føres på en speciel måde, som du må tale med SKAT eller din revisor om.

2. Der skal være moms i beløbet 

En række af de udgifter, man normalt afholder i en virksomhed, er momsfrie. Som eksempler kan nævnes:

  • Frimærker 
  • Forsikringer 
  • Aviser
  • Visse kurser 
  • Visse kontingenter 
  • Tog- og flybilletter 

Før betingelsen om moms i beløbet kan være opfyldt, skal momsbeløbet være anført på leverandørens faktura, eller teksten ”beløbet er inkl. moms” eller lignende skal fremgå af fakturaen.

3. Der er en række undtagelser 

Politikerne har vedtaget en række regler, der gør, at momsen ikke kan refunderes, selvom både betingelse nr. 1 og 2 er opfyldt. De vigtigste af disse undtagelser er: 

  • Udgifter vedr. køb og drift af personbiler 
  • Personalepleje 
  • Hotel- og fortæringsudgifter 

I visse tilfælde kan man dog medregne 1/4 af momsen på hotel- og restaurationsudgifter. Det vil f.eks. sige, at du ikke kan få momsen af driftsudgifter som benzin og værkstedsudgifter vedr. en personbil refunderet – heller ikke selvom du udelukkende benytter bilen som firmabil. 

Dette forhindrer dog ikke, at udgiften til bilen medregnes i skatteregnskabet. Her gælder andre regler.

For varebiler på gule plader gælder særlige regler, som under visse betingelser kan føre til, at du kan få momsen af driftsudgifterne retur, selvom du ikke medregner den tilsvarende udgift direkte i dit skatteregnskab. 

Du kan nemlig medregne den samlede moms af driftsudgifterne på en varebil i dit momsregnskab, også selvom du benytter bilen delvist privat.

EF-RB-856969752
Succes er at gå fra nederlag til nederlag uden at miste modet.
Winston Churchill,
engelsk premierminister