Selvstændig og sygdom

Ansøgningsfrister for sygedagpenge som selvstændig

For selvstændige er fristen for anmodning om sygedagpenge fra kommunen senest 3 uger efter første fraværsdag. 

Hvis man som selvstændig har tegnet en forsikring efter sygedagpengelovens § 45, skal fraværet dog være anmeldt senest 1 uge efter sygedagpengerettens indtræden. Dvs. senest 1 uge efter 1. eller 3. fraværsdag afhængig af forsikringen.

Frivillig sygepengeforsikring som selvstændig – sådan fungerer det

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du tegne en frivillig forsikring. Forsikringen giver dig følgende fordele:

  • Sygedagpenge med minimumsydelsen fra 1. eller 3. sygedag i stedet for efter 2 ugers sygdom
  • Ret til minimumsydelsen i hele sygeperioden, det vil sige også ud over de første 2 uger

Du kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en 9-måneders periode. Inden de 22 uger er gået, foretager kommunen en revurdering af din situation, hvor den tager stilling til, om der er mulighed for at forlænge din sygedagpengeperiode.

Den frivillige forsikring tegnes via Udbetaling Danmark.

Sygdom i anpartsselskab – sådan kan du sikre dig

Er du ansat i dit eget selskab, kan du få sygedagpenge som almindelig lønmodtagere. Man kan også tegne en forsikring som indehaver af et selskab – den dækker både indehaver(e) og medarbejdere fra 2. fraværsdag.

Forsikringen koster 0,99 % af den samlede lønudgift i virksomheden.

Hvis man ikke har tegnet forsikringen for private arbejdsgivere, er man først dækket efter 30 dage.

Du finder mere om forsikringen via nedenstående link: Privat arbejdsgiver - Sygedagpengeforsikring | Virk

Forsikring for kritisk sygdom og ulykke

Der er forskel på en alvorlig ulykke og en kritisk sygdom. Kritisk sygdom er fx kræft, som er langvarig og dødelig. Her dækker en ulykkesforsikring ikke. Bliver du ukampdygtig i din virksomhed, vil du og din familie miste indkomst/sygedagpenge efter 22 uger.

Det er derfor en god ide at tjekke din pensionsordning igennem, når du bliver selvstændig, for at se om du er dækket her i forhold til kritisk sygdom, tabt arbejdsfortjeneste og nedsat arbejdsevne.

Det er også muligt at tegne en livsforsikring, som giver dig en større engangsudbetaling i tilfælde af kritisk sygdom, og et endnu større beløb hvis du dør. Det er en lindring midt i sygdommen at vide, at ens familie er økonomisk sikret i tilfælde af død.

 

EF-PV-653405712
View health as an investment, not an expense.
John Quelch,
Professor