Driftsøkonomiske begreber

Regnskab

Stort set alle virksomheder bruger de samme principper, når det kommer til regnskabet. Derfor gælder de nedenstående driftsøkonomiske begreber på langt de fleste virksomheder.

Driftsregnskab

Enhver virksomheds regnskab for driften er opbygget på følgende måde:

Driftsregnskab

Dette gælder med den modifikation, at f.eks. mange servicevirksomheder ikke har variable omkostninger, men kun faste omkostninger.

Omsætning

Omsætningen er den regnskabsmæssige betegnelse for summen af alle virksomhedens salgsindtægter. Beløbet skal regnskabsmæssigt opgøres uden moms. Den moms, virksomheden indsamler sammen med sit salg, er penge der tilhører SKAT, og er altså ikke en indtægt for virksomheden. 

For at få en god omsætning skal du sikre dig, at du har kalkuleret din pris på den bedste måde. 

Variable omkostninger

Disse kaldes også direkte omkostninger eller – i en handelsvirksomhed – vareforbrug. Ved variable omkostninger forstås omkostninger, der varierer sammen med omsætningen. 

Eksempler på variable omkostninger:

Bagerens køb af mel og gær varierer med, hvor mange rundstykker han sælger

Benzintankens køb af benzin varierer med, hvor meget benzin den sælger

Entreprenørens køb af arbejdskraft afhænger af, hvor mange fundamenter han skal støbe

En revisor eller konsulent har ofte ingen variable omkostninger.

Bruttoavance/dækningsbidrag

Dækningsbidrag er omsætningen minus variable omkostninger, men uden fradrag af andre omkostninger.

Ofte udgør de variable omkostninger en næsten fast procentdel af omsætningen. I så fald kan dækningsbidraget beregnes som en tilsvarende fast procentdel af omsætningen – kaldet dækningsgrad.

Faste omkostninger

Disse kaldes også indirekte omkostninger eller kapacitetsomkostninger. Disse omkostninger er ikke mere faste, end at de sagtens kan variere. Det bliver de dog ikke til "variable omkostninger" af. 

Variable omkostninger varierer med omsætningen, mens faste omkostninger kan variere med alle mulige andre faktorer. Faste omkostninger tager ofte længere tid at fjerne – de er trods alt faste. 

Faste omkostninger omfatter f.eks. husleje, telefon, internet, forsikringer mv.

Nettoresultat/overskud

Kaldes også resultat, overskud eller "løn til indehaver". Nettoresultat er den indtægt, indehaveren får ud af at drive sin virksomhed.

EF-O-905595078

Nøgletal

Der findes en lang række nøgletal, som kan bruges til at vurdere virksomheden ud fra. I mindre virksomheder kan mange af nøgletallene forekomme irrelevante, men de kan dog kaste lys over dele af virksomheden.

Her er de mest almindelige nøgletal (tegnet "/" er divisionstegn):

Overskudsgraden 
(Nettoresultat/Omsætning) x 100.

Kapacitetsgraden
Bruttoavance/kapacitetsomkostninger.

Afkastningsgraden 
(Nettoresultat/Samlet balance) x 100.

Varelagers omsætningshastighed 
Omsætning/Varebeholdning.

Aktivers omsætningshastighed 
Omsætning/samlet balance.

Kredittid debitor 
((Varedebitorer x 365)/1.25) / Omsætning.

Kredittid kreditor 
(Varekreditorer x 365)/1.25)/Omsætning.

Likviditetsgraden 
(Omsætningsaktiver/Kortfristet gæld) x 100.

Soliditetsgrad 
(Egenkapital/Samlet balance) x 100. 

Kapitalgrad 
Egenkapital/Selskabskapital.

Nulpunktsomsætning 
((Bruttoavance - Nettoresultat)/Dækningsgraden) x 100.

Sikkerhedsmargin 
(Omsætning - Nulpunktsomsætning)/Omsætning x 100.

Indre Værdi 
(Egenkapital/Selskabskapital) x 100.

Jeg synes faktisk, at det er bedre at fejle med noget man elsker, end at være en succes med noget man hader.
George Burns,
amerikansk komiker og forfatter