A-kasse for selvstændige

En selvstændig kan blive medlem af en a-kasse

En selvstændig kan blive medlem af en a-kasse på samme måde som en lønmodtager. I Danmark optager de fleste a-kasser både lønmodtagere og selvstændige. Men det er kun ganske få, der har et særligt fokus på udvidede tilbud til de selvstændige erhvervsdrivende og iværksættere. Og det er f.eks. a-kassen Frie.

Man kan godt blive stående i sin lønmodtager a-kasse som selvstændig. Men er man lønmodtager og bliver selvstændig, er det ikke ubetinget en fordel at fortsætte medlemskab der.

Som selvstændig får du nemlig nogle helt andre behov, end da du var lønmodtager, og derfor er det en fordel for både dig og din virksomhed at stå i en a-kasse, der hjælper dig i livet som selvstændig.

En person kan optages i en af a-kasserne, hvis:

 • Arbejdet med virksomheden er hovedbeskæftigelsen
 • Den selvstændige virksomhed drives her i landet for egen regning og risiko med henblik på opnåelse af et økonomisk udbytte
 • Der er bopæl her i landet
 • Der er tale om at være selvstændig mere end midlertidigt
 • Virksomhedsformen og branchen er uden betydning.

Nemmere at optjene dagpenge som selvstændig

Det er blevet meget nemmere at optjene ret til dagpenge, når man er iværksætter og selvstændig.

Den nye model for selvstændige vil sikre, at:

 • Selvstændige, honorarlønnede og freelancere i langt højere grad ligestilles med lønmodtagere.
 • Dagpengeret kan optjenes med en kombination af selvstændig virksomhed, lønarbejde og honorarer.
 • De nuværende regler, som i høj grad er baseret på skøn, erstattes af klare, enkle betingelser, hvilket vil styrke retssikkerheden og skabe klarhed for det enkelte medlem.
 • Systemet bliver mere objektivt og registerbaseret, hvilket letter administrationen.
 • Enhver form for beskæftigelse under ledighed skal kunne betale sig.
  Kilde Frie.dk A-kasseregler for selvstændige  

 

Overflyttes – anciennitet bevares

Er du medlem af en a-kasse, der ikke optager selvstændige, kan dit medlemskab overflyttes til f.eks. Frie. Den anciennitet og dagpengeret, du allerede har, bevares.

Nyt medlem – dagpengeret efter 1 års medlemskab

Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, når du starter virksomhed, opnår du som lønmodtager først dagpengeret efter 1 års medlemskab, når du har opfyldt indkomstkravet på 254.328 kr.

Hvor meget får jeg i dagpenge som selvstændig?

Som medlem af en a-kasse for selvstændige udregnes din dagpengeret på basis af overskuddet i din virksomhed. Har du ikke haft overskud, får du heller ingen dagpenge, selvom du har været betalende medlem i 1 år. Du skal have overskud i virksomheden på 285.912 kr. for at opnå den maksimale dagpengeret eller give dig selv en månedsløn på ca. 23.826 kr. Har du kun et overskud på f.eks. 50.000, vil du kun modtage 90 % af de 50.000 kr.

Ejer du et anpartsselskab, udregnes dagpengesatsen også af selskabets overskud + din udbetalte løn fra selskabet. Har selskabet underskud, fratrækkes dette ved beregningen af dine dagpenge. Er I flere indehavere af et selskab, beregnes overskuddet ud fra den andel af virksomheden, som du ejer.

Eksempel: Er overskuddet i virksomheden 100.000, og du ejer 50 % af virksomheden, så er det de 50.000 kr., som kan medregnes i din dagpengeberegning.

Betingelser for dagpenge som virksomhedsejer

Før der kan udbetales dagpenge, skal virksomheden lukkes, sælges, bortforpagtes eller udlejes.

Der kan altså ikke udbetales dagpenge, blot fordi man i en periode har et meget lavt salg fra sin virksomhed.

NZPlaceholderIMG2_2

Bliv sikret op til 20.000 kr. ekstra oven i dagpengene hver måned

Du tænker måske, at en a-kasse er en a-kasse. Den skal blot udbetale dagpenge i tilfælde af ledighed. Det er selvfølgelig også den vigtigste årsag til at vælge en a-kasse, men der er mange andre faktorer, som kan være vigtige for dig, der er selvstændig. 

Vælger du fx A-kassen Frie, får du en billig a-kasse med høj kvalitet og personlig service, der har mange års erfaring som a-kasse for selvstændige. 

Den høje kvalitet og personlige service er bl.a. en af grundene til deres topplacering på Trustpilot, hvor 8 ud af 10 giver dem 5 stjerner. Vælger du A-kassen Frie, har du samtidig mulighed for at tegne deres helt unikke indtægtssikring for selvstændige. En forsikring, som sikrer dig op til 20.000 kr. ekstra oven i dagpengene hver måned, hvis du går konkurs eller vælger at sælge/lukke din virksomhed.

Når du melder dig ind i A-kassen Frie, får du 3 måneders gratis medlemskab af Frie Selvstændige oven i (herefter er prisen kun 119 kr. pr. måned). Frie Selvstændige er en forening for selvstændige, som har eksperter inden for en lang række områder. De kan fx (eller f.eks.) hjælpe dig med salg, markedsføring, økonomi, jura og strategi. Du får ubegrænset 1:1 rådgivning, adgang til deres juridiske hotline, en effektiv inkassoservice og meget mere. 

Endelig har A-kassen Frie den fordel, at de er tværfaglige. Du behøver altså ikke skifte a-kasse, hvis du på et senere tidspunkt skifter livet som selvstændig ud med et lønmodtagerjob. 

Financial security puts me at ease and makes me reel good about my future.
Louise Hay,
forfatter