Beskyttelse af varemærke

Beskytte dine rettigheder

Her får du et overblik over, hvordan man kan beskytte sine rettigheder til opfindelser, musik, tekst, design og varemærker.

Mange har den opfattelse, at hvis noget skal beskyttes, skal man få lavet et patent. Et patent kan dog kun udtages til en "teknisk opfindelse", som f.eks. hvordan to mekaniske dele er forbundet med hinanden.

Vil du sikre, at ingen bruger dit nyudviklede logo, skal du i stedet søge om "varemærkebeskyttelse". De forskellige områder, man kan beskytte, kaldes fænomener.

Der er fire overordnede fænomener:

Skal jeg overhovedet beskytte mit værk?

Mange undlader at beskytte sin opfindelse eller sit design. Det kan være fordi, man ikke mener at have styrke til at forfølge en eventuel overtrædelse af beskyttelsen.

Man skal også vurdere, om produktet eller designet kan generere så stor indtjening, at det kan betale det store arbejde, en officiel beskyttelse kræver.

Læs mere på Patent- og Varemarkedsstyrelsens hjemmeside.

 

EF-HSM-478859442
Det virker altid umuligt indtil det er gjort.
Nelson Mandela