Likviditet i virksomheden

Forventede udgifter og lidt til

God likviditet i virksomheden betyder, at der er penge nok på bankkontoen til at betale de forventede udgifter og lidt til. Når du starter en virksomhed, skal du sikre, at der er penge nok de første mange måneder til, at du kan betale dine udgifter. 

Udgifter til husleje, forsikring, indkøb af varer og nok til, at du kan trække penge ud af virksomheden til at betale dine private udgifter.

Kilder til likviditet i virksomheden

Likviditet er de penge, du har til rådighed og ret til at bruge. Likviditet kan komme fra mange kilder:

  • Du får en kassekredit i banken med træk på 30.000. De 30.000 er en del af din likviditet, også selvom du faktisk skylder banken de 30.000
  • Du har overført 25.000 fra din privatkonto til din virksomhedskonto som et lån- De 25.000 er likviditet i din virksomhed
  • Lån kan lægges om, så du f.eks. sparer 5.000 i renter. Hvad der er sparet, forbedrer likviditeten
  • Du mindsker varelageret med 10.000. Hvad der ikke binder penge, skal man ikke bruge penge på
  • Du får kunder til at betale til tiden. Pengene står på din bankkonto og ikke kundens
  • Du har 40.000 i overskud på driften, og de 40.000 er kommet ind på din bankkonto.

Likviditets-læresætninger 

  • Du bør opbygge din likviditet fra overskuddet i driften 
  • Du bør ikke bruge dine penge til at opbygge andres likviditet
  • Likviditet fra lån skal kun bruges til ekspansion og udvikling. I begrænset omfang til at dække midlertidigt tilbageslag i virksomheden.

Manglende likviditet er et faresignal

Har du ikke penge til at betale dine udgifter, skal du straks finde ud af hvorfor. Mangler du penge, er det et faresignal, som du skal tage alvorligt. Slå det aldrig hen med, at det går nok.

Hav nok likviditet ved start af virksomhed

Det viser sig ofte, at det tager længere tid end forventet at få virksomheden i gang. Som iværksætter skal du først til at profilere dig, gøre opmærksom på din eksistens og kompetence, overbevise kunder om dit værd m.m. 

Dette tager tid, ofte LANG tid. Tre gange længere tid, end du forventer. Derfor er det vigtigt, at du har penge nok (likviditet) til at stå den første svære periode igennem. 

Lav et likviditetsbudget

I et likviditetsbudget kan du beregne, hvor meget likviditet du behøver for at klare dig. Under download forretningsplan kan du finde en skabelon til at lave dit eget likviditetsbudget.

EF-RB-1259932937
If you have a goal, be relentless in your pursuit.
Keith J. Davis Jr,