Ejeraftale

En aftale mellem to eller flere ejere af et selskab

En ejeraftale er en aftale mellem to eller flere ejere af et selskab, som går ud på at beskrive, hvordan man kan skilles igen, hvis man ønsker det. Når to eller flere personer opretter et fælles selskab, er det en god idé at udarbejde en kontrakt, der regulerer, hvordan man kan skilles igen. Denne kontrakt kaldes en ejeraftale.

Ejeraftalen skal laves, mens man stadig er venner. 

Ejeraftale mindsker sandsynlighed for skilsmisse

Alene det at to ejere diskuterer vigtige punkter i samarbejdet om deres fælles virksomhed sænker risikoen for, at man går fra hinanden. Det gør nemlig, at man får styr på alle de ting, der potentielt kunne spænde ben for samarbejdet, når man først er i gang.

Det er ret normalt, at man bare går i gang med at arbejde i virksomheden og lever i den tro, at man er enige om al ting. Det er man ikke.

Aftale mellem personer – ikke ejerskab over jeres forretning

En ejeraftale er ikke et dokument, som umiddelbart har indflydelse eller ret over jeres fælles selskab. Det er en aftale mellem to personer, som ejer et selskab sammen. 

En ejeraftale er dermed  ikke en erstatning for selskabets vedtægter.

FS-M-1129342452

Der er aftalefrihed i udformning af ejeraftalen

Ejerne kan selv frit fastlægge indholdet af ejeraftalen. Der er ikke offentlige eller juridiske krav om, hvordan en ejeraftale skal se ud. Ejerne skal blot være enige i aftalen, inden den underskrives.

Eksempel på indhold i en ejeraftale

Nedenstående er et forslag til, hvad en ejeraftale kan indeholde. Gennemgå den med dine medejere og få skrevet ned, hvad I er enige om. 

 • Indledende bestemmelser – selskabets navn og baggrunden for oprettelsen
 • Formål – selskabets formål bør fremgå af kontrakten
 • Selskabets fremtid – hvad har I af visioner for jeres virksomhed?
 • Selskabets formue – hvem indskyder hvad i selskabet? Penge, midler, rettigheder og arbejdskraft
 • Ejer- og hæftelsesforhold – det bør fastlægges klart og tydeligt, hvor stor en andel af selskabets bruttoformue de enkelte interessenter ejer
 • Over- og underskud – aftale om reguleringen af årets økonomiske resultat
 • Selskabets ledelse – procedure for udpegning af ledelsen bør aftales, og ledelsens løn bør bestemmes
 • Beslutninger og tegning af selskabet – hvem tegner selskabet udadtil
 • Overdragelse af andele – det bør aftales, hvordan interessenterne kan overdrage deres andele i selskabet
 • Misligholdelse – hvad sker der, hvis en af interessenterne misligholder kontrakten
 • Ændringer – ændringer af kontrakten bør kun kunne ske med alle interessenters samtykke
 • Lovvalg og voldgift – det bør aftales, at tvister løses efter dansk ret
 • Eksemplarer og underskrift – antal eksemplarer af aftalen bør fremgå, samt interessenternes underskrifter
En iværksætter har en tendens til at bide lidt mere af, end han kan tygge i håb om, at han hurtigt vil lære at tygge det.
Roy Ash,
American company Litton Industries