Selskabsloven

Hvad gør selskabsloven?

Selskabsloven regulerer, hvordan anpartsselskaber og aktieselskaber skal administreres. Aktieselskaber og anpartsselskaber kaldes også kapitalselskaber, så når en advokat taler om kapitalselskaber, er der bare tale om et anpartsselskab eller aktieselskab.

Læs også om fordele og ulemper ved et anpartsselskab.

Regler for kapitalselskabers navn

I selskabslovens § 2 står der følgende:
’Kun aktieselskaber og anpartsselskaber kan og skal i deres navn benytte betegnelserne "aktieselskab" henholdsvis "anpartsselskab" eller forkortelserne A/S henholdsvis ApS

  • Stk. 2. Et kapitalselskabs navn skal tydeligt adskille sig fra navnet på andre virksomheder, der er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system.
  • Stk. 3. Et kapitalselskabs navn må ikke være egnet til at vildlede. Hvis navnet betegner en bestemt virksomhed, må det ikke videreføres uforandret, når kapitalselskabets hovedaktivitet væsentligt forandres.
  • Stk. 4. Kapitalselskaber skal i breve og på andre forretningspapirer, herunder elektroniske meddelelser, og på kapitalselskabets hjemmeside angive navn, hjemsted og cvr-nummer.

Definitioner på selskaber i selskabsloven

I selskabsloven er der følgende definition på selskaber:

1) Aktieselskab

Et kapitalselskab, herunder et partnerselskab, hvor kapitalejernes indskudskapital er fordelt på aktier. Aktier kan udbydes til offentligheden. Kapitalejerne hæfter alene med deres indskud i selskabet.

2) Anpartsselskab

Et kapitalselskab, hvor kapitalejernes indskudskapital er fordelt på anparter. Anpartsselskaber kan ikke udbyde deres kapitalandele til offentligheden.

  • stk. 3. Kapitalejerne hæfter alene med deres indskud i selskabet.

Som kapitalejer bør man indgå en aftale med de andre kapitalejere i selskabet, kaldet en ejeraftale. Et anpartsselskab kan også fungere som et holdingselskab.

En iværksætter er en, der har en vision for noget og ønsker at skabe.
David Karp,
webmaster, iværksætter og blogger