Socialøkonomisk business model canvas

En socialøkonomisk virksomhed består af 12 byggesten

En socialøkonomisk business model canvas er en grafisk fremstilling af de 12 byggesten, en socialøkonomisk virksomhed består af.

Printer du den socialøkonomiske business model canvas ud, vil du og dine samarbejdspartnere få stor hjælp til at formulere jer om de områder, alle socialøkonomiske virksomheder skal forholde sig til.

Det handler om business

Hvis du og dine partnere arbejder på at udarbejde en socialøkonomisk forretningsplan, hjælper dette værktøj jer til at fokusere på, hvordan jeres virksomhed/projekt kan komme til at tjene sine egne penge – modsat at søge offentlig støtte eller fundraise.

Den socialøkonomiske business model canvas hjælper jer altså til at "udarbejde en model til, hvordan organisationen kan tjene sine egne penge".

3 vigtige forskelle på den klassiske model

Den socialøkonomiske business model canvas minder meget om den kendte business model canvas. Den store forskel er, at den socialøkonomiske business model canvas tager 3 ekstra byggeelementer med:

  1. Sociale output – beskriver det socialt gode, som virksomheden ønsker at udføre
  2. Social målgruppe – hvilke personer eller områder målretter det sociale output sig mod?
  3. Sociale outcomes – hvad er den langsigtede sociale "indtægt" for målgruppen?

De 9 andre byggesten i den socialøkonomiske forretningsmodel følger de forretningsorienterede byggesten, som er kendt fra Osterwalders Business model Generation bog.

Innovation i veletablerede NGOer

Veletablerede NGOer og organisationer er i dag pressede af krav om egenindtjening og faldende offentlige tilskud. Her er den socialøkonomiske business model et fremragende værktøj til at få hjælp til at tænke innovativt og imødekomme udfordringerne.

Specielt indenfor 3 af byggestenene vil der være meget at arbejde med:

  1. Aktiviteter – udfører organisationen sine sociale aktiviteter på den bedste og mest rationelle måde?
  2. Ressourcer – kan organisationens mangeårige opsamlede res-sourcer udnyttes på en mere optimal måde for målgruppen
  3. Partnerskaber – har organisationen de rette partnere, hvilke part-nere er endnu ikke identificeret, og hvilke bruges ikke optimalt?
FS-SV-576902490

Download socialøkonomisk business model canvas

Brug den socialøkonomiske business model canvas ved at printe den ud, enten som A3 eller bedre. Hvis I er mange, der arbejder sammen, kan det hjælpe med overblikket.

Det gode ved canvasen er, at alle deltagende kan se alle byggestenene, og det derved bliver nemmere at diskutere de samme områder.

Download socialøkonomiske business model canvas

Først skal forretningen fungere, og så kobler man det sociale på.
Henrik Riber
initiativtager til Allehånde køkken