Køb eller overtag en virksomhed

Er det en fordel at købe en virksomhed?

Ofte kan det være en god idé at købe en virksomhed i stedet for at starte helt fra bunden.

Det er ikke altid nødvendigt at have udviklet sin egen idé eller fundet et spændende produkt, som man vil starte virksomhed ud fra. I mange tilfælde vil det være en meget bedre idé at videreudvikle en allerede eksisterende virksomhed. Der kan dog være både fordele og ulemper forbundet med at købe en virksomhed.

Fordele ved køb af virksomhed

Fordele kan f.eks. være, at du:

 • Har en kundegruppe med det samme
 • Har indtjening fra første dag
 • Har et leverandørnet
 • Har oplært personale
 • Har lokaler
 • Har et produktionsapparat

Ulemper ved køb af virksomhed:

Ulemper kan f.eks. være følgende:

 • En række skattemæssige forhold
 • At du skal betale goodwill
 • At du hænger på garantier overfor kunderne
 • At du hæfter for evt. forfaldne og ikke betalte lønmodtagerkrav
 • At du står med en risiko på miljøområdet

Husk derfor at tage revisor og advokat med på råd, inden du køber en igangværende virksomhed.

Kontrakt til køb af virksomhed – disse bestemmelser skal den indeholde

I forbindelse med overtagelse af en virksomhed skal der udfærdiges en kontrakt. I kontrakten skal du tage højde for og forholde dig til de områder, du får ansvaret for, når du køber virksomheden.

Husk: Du overtager alt

Når du overtager en virksomhed, overtager du som udgangspunkt alle virksomhedens forpligtelser – også forpligtelserne overfor medarbejderne.

Dvs., at du overtager de rettigheder og forpligtelser, der er på overtagelsestidspunktet i henhold til den kollektive overenskomst.

FS-SI-1365436662

Interesseret i at købe virksomhed? Læs mere på disse hjemmesider

Læs meget mere om at købe og overtage en virksomhed på hjemmesiden www.virksomhedskober.dk

Find et stort udbud af små og større virksomheder, der er til salg på hjemmesiderne www.saxis.dk og på www.match-online.dk

 

Den største fejl i livet er slet ikke at prøve.
Emil Motycka
amerikansk iværksætter