Trin 1: Personlige ressourcer

I dette punkt i forretningsplanen skal du:

  1. Undersøge, om du har adgang til de rette ressourcer
  2. Overbevise læseren om, at du og dit team kan løfte opgaven

Personlige ressourcer: den gode vind på rejsen

Som iværksætter har man sjældent en klar plan for, hvordan man når frem til sit mål – hvis man overhovedet har defineret et sådan. I stedet bruger man det, man umiddelbart har ved hånden, og lader sine midler/ressourcer styre den retning, man går i:

  • Dine karaktertræk, præferencer og evner
  • Din uddannelse, dine kurser, erfaringer fra arbejde og fritid
  • Dit sociale og faglige netværk 

Med afsæt i disse tre ressourcer sætter iværksætteren sejl og begiver sig ud på rejsen mod egen virksomhed. Hvis du har glemt, hvor mange ressourcer du selv har adgang til, får du her muligheden for at genfinde dem.

Læs om de 5 principper, som succesfulde iværksættere følger.

Du skal besvare følgende punkter i forretningsplanskabelonen:

Uddannelse og erfaring 

Hvis du starter virksomhed, er det en meget stor fordel, hvis det foregår inden for det erfaringsområde, du selv kender til. Hvis du først skal til at lære din ydelse eller dit produkt at kende helt fra bunden, samtidig med at du skal få virksomhedens drift til at fungere, er det en næsten uoverkommelig opgave. 

Beskriv derfor din/dine partneres uddannelse og erfaring inden for området.

Kompetencer

Hvis en uddannelse er fundamentet for kompetencen i virksomheden, er det selvfølgelig et stort plus. Hvis du også kan tilføje flere års praktisk arbejde inden for området, vil kompetencen få yderligere et stort løft. Ens livserfaring og fritidsengagement er også vigtige at genopdage ved start af virksomhed. Hvis du er opvokset som søn af en brugsuddeler, har du f.eks. stor viden om kundekontakt og livet som selvstændig erhvervsdrivende. 

Hvis du har dyrket sejlsport hele dit liv, gør det ikke så meget, at din uddannelse ikke har noget med sejlsport at gøre, hvis du vil til at sælge bådudstyr over internettet. Husk, at hele dit liv er en ressource, der skal kastes ind i at få virksomheden til at blomstre. 

Find og beskriv alle dine relevante kompetencer.

Økonomiske ressourcer

Få iværksættere har penge stående på en bankkonto, som kan bruges til start af virksomhed. Alligevel finder man ofte penge forskellige steder. 

Beskriv din økonomiske situation og undersøg, hvor du evt. har mulighed for at finde penge til start af virksomheden

FOR9-1299664381

Netværk inden for branchen? 

De rigtige kontakter inden for branchen er guld værd, men også inden for andre områder af virksomhedsdrift er det vigtigt med et kontaktnet. Erfaring siger, at rigtigt mange kundekontakter opstår, fordi der er en, der kender en, som har gjort et godt stykke arbejde for en anden. 

Beskriv dit netværk inden for den branche, du skal starte i. Fortæl også, hvis en du kender kan hjælpe inden for andre områder. Jo mere støtte du kan finde, jo mere tror man på, at din virksomhedsidé kan gennemføres.

Viden om ydelsen/produktet 

Det er vigtigt, at man har stor viden om den ydelse eller det produkt, man vil sælge. Veldefinerede ydelser som f.eks. at sælge pølser, pizzaer eller gøre rent kan man godt starte virksomhed inden for uden det store forkendskab. At åbne et oversættelsesbureau uden at have en ordentlig sproguddannelse vil derimod være uklogt. Jo mere specialiseret ydelsen er, desto vigtigere er det, at man har stor viden om emnet. 

Hvilken dyb viden om dit produkt tilbyder du din virksomhed?

Stærke sider i forhold til virksomheden 

Under de foregående punkter kan du se de forskellige ressourcer, du har i forhold til drift af en virksomhed. I dette punkt i forretningsplanen skal du prioritere de ressourcer, som har den største positive betydning for virksomheden. 

Hvor er du rigtigt god?

Svage sider i forhold til virksomheden

For at vise læseren af forretningsplanen at man har en realistisk sans, og at man ved, hvor skoen trykker, må man også fortælle, hvor ens ressourcer ikke rækker. Det er også vigtigt for egen afklaring. Er alt rosenrødt, er der ingen, der tror på projektet. 

Hvor er du svagest i forhold til virksomheden?

Download forretningsplan

Gå til download forretningsplan og find skabeloner til budgetter og forretningsplan.

Trin 2 Produktet / din ydelse

Det næste punkt i forretningsplanen beskriver hovedaktivitet i din virksomhed - nemlig din ydelse eller dit produkt. Gå til næste trin og se, hvad du skal være særligt opmærksom på.

Gå til trin 2

De største fejltagelse laver jeg, når jeg ikke følger min mavefornemmelse, men dermod følger tanken ved at score lidt ekstra nemme penge.
Benjamin Philip
Stifter og ejer af Teeshoppen.dk & Duck Denmark