Få altid et bilag

Til hver transaktion skal der være et bilag

Et bilag er den bon, faktura eller dokument, der dokumenterer en økonomisk transaktion i virksomheden. At bogføre betyder at registrere de økonomiske aktiviteter, der er i virksomheden. For hver aktivitet sker der en transaktion. Og til hver transaktion skal der være et bilag

Du har brug for et bilag:

  • Hver gang du køber noget
  • Hver gang du sælger noget
  • Hver gang du betaler en regning for noget, du tidligere har købt på kredit
  • Hver gang en kunde, der tidligere har fået kredit, betaler sin regning

Det kan umiddelbart virke voldsomt. Men det er som regel blot et spørgsmål om én gang for alle at indarbejde en fast rutine, der sikrer, at disse registreringer foretages på den rigtige måde.

Hvad er et bilag? 

De fleste transaktioner kræver et bilag af en eller anden art. Et bilag er et stykke papir, der viser grundlaget for den pågældende transaktion. 

Alt afhængig af transaktionens art stilles der forskellige krav til bilaget, og visse typer af transaktioner kræver slet ikke noget bilag.

Nummer på bilaget

Når du anvender et bilag som grundlag for en postering i bogføringen, skriver du et nummer på bilaget. Det samme nummer skal fremgå af bogføringen. Når du senere gennemgår bogføringen, kan du så bruge nummeret til at finde bilaget. 

Selve papirbilaget arkiveres i ringbind, hvor bilagene sidder i nummerorden.

Elektroniske bilag

Man kan godt sende og modtage bilag elektronisk – fx med e-mail. Organisering og arkivering af bilag kan i dag også foregå elektronisk. Online bogføringsprogrammer gemmer bilagene elektronisk – og i nummerorden.

Bilag – fundamentet i regnskabet

Hele dit regnskabssystem begynder med, at du får et bilag, som bliver registreret korrekt. Du kan læse mere om transaktionerne her.

EF-RB-887372518
Når brønden tørrer ud, kender vi værdien af vand
– Benjamin Franklin
en af lederne af den amerikanske uafhængighedskrig