Regler ved fødevarevirksomhed

Skal du starte en restaurant eller et bageri?

Skal du starte en restaurant,  et bageri eller anden form for fødevarevirksomhed, er der en del regler, der skal følges. Så snart du vil producere fødevarer, der skal sælges til forbrugere og forretninger, er der en del regler og love, der skal overholdes. Her er et overblik over de vigtigste regler, du skal følge for at overholde fødevarelovgivningen.

Autorisation til at producere fødevarer

Autorisationen betyder, at Fødevarestyrelsen har givet din virksomhed lov til at producere eller sælge fødevarer i et bestemt lokale, og at de tror på, at du og dine medarbejdere kan håndtere hygiejnen på forsvarlig vis.

Før du starter en produktion af fødevarer, skal du kontakte Fødevarestyrelsen via en speciel blanket, hvor du skal oplyse:

  • Beskrivelse af aktiviteter i virksomheden. Hvilke varer får du ind, hvordan adskiller du dem fra hinanden, hvad gør du ved dem, hvordan opbevarer du de færdige produkter, og hvordan sælger du dem?
  • Plantegning. Tegningen skal vise, hvordan lokalerne er indrettet, og hvilke materialer der er brugt.
    Læs mere på www.foedevarestyrelsen.dk - søg også på ’indretning’ for mere info.
  • Egenkontrolprogram. Du skal beskrive, hvordan du løbende sørger for, at din virksomhed overholder reglerne i Fødevarelovgivningen. Du skal lave et skriftligt egenkontrolprogram.
    Læs mere på www.foedevarestyrelsen.dk - søg på ’egenkontrol’ for mere info.

Når du har indsendt blanketten, kommer fødevaremyndigheden på kontrolbesøg. Her kan du få mere at vide om de krav, der er i forbindelse med din specifikke produktion. Du må ikke starte produktion, før du har modtaget din autorisation.
Læs mere på www.foedevarestyrelsen.dk– søg på ’autorisation’ for mere info.

Emballager

Når du har produceret din fødevare, skal den måske emballeres. Der er regler for brug af emballage og genstande som gryder, skeer og hånd-værktøj, der kommer i kontakt med fødevaren. De skal sikre, at der ikke overføres sundhedsskadelige stoffer til fødevaren. Læs mere på Fødevarestyrelsen – søg på ’emballage’ for mere info.

Derudover kan der være en emballageafgift, som skal betales til SKAT. Læs mere på Fødevarestyrelsen – søg på ’fødevarekontaktmaterialer’ for mere info.

FS-RV-672826912

Korrekt mærkning

Færdigpakkede fødevarer, som sælges videre til forbrugere i Danmark, skal være mærket på dansk. Mærkningen skal indeholde bestemte oplysninger afhængig af, hvilken vare der er tale om.

Læs mere på www.foedevarestyrelsen.dk– søg på ’mærkning’ for mere info.

Eget køkken duer ikke

Du må ikke producere fødevarer til videresalg i dit eget køkken, hvis det ikke er godkendt til formålet. Du bliver derfor nødt til at leje/låne et autoriseret køkken til produktionen.

Du kan bruge et forsamlingshuskøkken, kantinekøkkenet på din arbejdsplads eller et restaurant- eller pizzeriakøkken, der måske først åbner kl. 16, og hvor din produktion kan foregå om formiddagen.Du kan også indrette dit eget industrikøkken, som skal opfylde Fødevarelovgivningens krav.

Læs mere på www.foedevarestyrelsen.dk - søg på ’indretning’ for mere info.

Hobbyvirksomhed

Er din produktion udelukkende en hobby, og sælger du for under 50.000 kr. om året, behøver du ikke formelt at starte en virksomhed. Du er på samme måde fritaget for autorisation, hvis du kun lejlighedsvis sælger på markeder, udstillinger eller dyrskuer m.v.

 

Download hæfte

Download hæfte om Start af mindre fødevareproduktion fra Liv og Land hjemmesiden.

Fødevarestyrelsen har også udviklet en Startpakke for nye fødevarervirksomheder, som er meget informativ. 

Foodtruck

Skal du sælge mad fra en cykel, madvogn eller foodtruck, kan du læse om de specifikke regler for Salg af mad fra cykel, madvogn og markedsbod.

 

En vis mængde af modstand er en stor hjælp til en mand. Drager sættes op imod, ikke med vinden.
John Neal
forfatter 1793-1876