Iværksætter på dagpenge

Kan du få dagpenge mens du driver virksomhed?

Du kan søge din a-kasse om lov til at drive virksomhed, mens du er ledig. Der er 2 muligheder for at drive virksomhed, mens du er ledig.

Fritidsbeskæftigelse eller selvstændig bibeskæftigelse

Det er blevet noget nemmere end tidligere at få din selvstændige bibeskæftigelse samtidig med dagpenge, fordi du må arbejde på alle tider af døgnet- Det gælder også inden for almindelig arbejdstid, så længe du kan påtage dig arbejde med dags varsel.

Du har mulighed for at sætte dine supplerende dagpenge på pause, hvis den selvstændige bibeskæftigelse kører for fuldt tryk, fx i et par måneder ved højsæson. Under særlige betingelser er der mulighed for at forlænge de 30 uger med supplerende dagpenge med op til 12 uger.

SKAT’s regler for at drive virksomhed på dagpenge

I de nye regler er det defineret, hvornår der er tale om:

  • Lønmodtageraktiviteter.
  • Selvstændig virksomhed.
  • Formueforvaltning.
  • Fritidsbeskæftigelse.

Her er det altid SKAT, der skal afgøre, om der er tale om det ene eller det andet. Mulighederne er forklaret herunder:

  • Du er selvstændig, hvis dit arbejde har et erhvervsmæssigt formål, du arbejder personligt med virksomheden, og du er CVR-registreret.
  • Er din omsætning mindre end 50.000 kr. om året, vil aktiviteten blive betragtet som en fritidsbeskæftigelse (hobbyvirksomhed), uden begrænsningen på 30 uger. De timer, du bruger, vil dog blive trukket i dagpengene.
  • Er din omsætning over 50.000 kr. om året, er aktiviteten selvstændig bibeskæftigelse med en begrænsning på de 30 uger.
FS-SI-1191194146

Sådan får du mere at vide om at drive virksomhed som ledig

Man kan være selvstændig på mange måder, og reglerne på området er komplekse. Vi anbefaler derfor, at du kontakter din a-kasse, hvis du er selvstændig – eller overvejer at blive det – og ønsker at søge om dagpenge.

Hvis du ikke gør de ting, du elsker, så er dit liv ikke er værd at leve. Hvad elsker du?
King Sidharth
indisk iværksætter