Forsikring af ansatte

Loven om arbejdsskadeforsikring

Du skal tegne en forsikring mod arbejdsskader, når du ansætter medarbejdere i din virksomhed. I "Lov om sikring mod følger af arbejdsskade" er det bestemt, at enhver, der beskæftiger fremmed arbejdskraft – lønnet eller ulønnet – i over 20 timer årligt, skal sikre denne arbejdskraft mod følgerne af en evt. arbejdsskade.

Pligten omfatter også medlemmer af arbejdsgiverens familie, hvis deres arbejde kan sidestilles med andre ansattes.

Arbejdsskadeforsikring til medarbejdere

Du skal tegne en arbejdsskadeforsikring for at sikre din medarbejder økonomisk, hvis han/hun kommer ud for en arbejdsulykke.

Du vælger selv, hvilket forsikringsselskab du vil tegne forsikringen i. Prisen for forsikringen afhænger af risikoen for, at der sker ulykker ved virksomheden.

Dækningsområde for arbejdsskadeforsikring 

En arbejdsskadeforsikring dækker typisk:

  • Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m.
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Dækning ved dødsfald
  • Erstatning for tab af forsørger
  • Godtgørelse til efterladte

Brug bare det samme forsikringsselskab

Hvis du allerede bruger et forsikringsselskab i dag til andre forsikringer, vil det være naturligt at bruge det samme selskab til at tegne din arbejdsskadeforsikring i.

Indehaveren og arbejdsskadeforsikring

Som indehaver af en enkeltmandsvirksomhed er du ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringen. Hvis I ønsker det, kan I tegne jeres egne individuelle forsikringer.

Visse forsikringsselskaber har en indehaverforsikring, som dækker efter samme vilkår som for de ansatte.

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES)

Du skal betale til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring for at sikre din medarbejder økonomisk, hvis han/hun får en erhvervssygdom.

Du bliver automatisk tilmeldt Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). Det sker, når du på Virk.dk indberetter, at du er blevet arbejdsgiver.

EF-AV-1273018971

Få rådgivning om forsikring af dine ansatte.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forsikre dine ansatte, så du overholder loven om arbejdsskadeforsikring, kan vi anbefale dig et medlemskab af Frie Selvstændige

Her får du bl.a. fri adgang til deres personalejuridiske hotline, hvor de to eksperter Azad og Rayan sidder klar til at besvare alle dine spørgsmål om fx forsikring af dine ansatte.

Ud over juridiske eksperter har Frie Selvstændige også eksperter inden for salg, markedsføring, økonomi og strategi. Og et medlemskab koster kun 95 kr. pr. måned, hvis du er medlem af A-kassen Frie (ellers 159 kr.). Lige nu får du de første 3 måneder gratis, når du melder dig ind i a-kassen. 

En iværksætter har en tendens til at bide lidt mere af, end han kan tygge i håb om, at han hurtigt vil lære at tygge det.
Roy Ash,
Director of the United States Office of Management and Budget